Започна поставянето на изкуствени гнездилки в западната част на Румъния

През последните две години служителите на „Милвус груп“, които работят по проекта за опазване на ловния сокол, финансиран по програма  LIFE+ на ЕС, изследваха обстойно подходящите за ловен сокол естествени гнезда в западната част на Румъния. Резултатите ясно показват, че липсата на такива гнезда е един от основните лимитиращи фактори за заселването на ловния сокол в тези райони.  Соколите не строят собствени гнезда, а използват тези на други птици, като ловният сокол не прави изключение от това правило. За съжаление, местообитания с единични дървета или малки групички дървета, които са подходящи за построяване на гнезда от различни видове грабливи или вранови птици, почти не се срещат в западна Румъния. При тези обстоятелства ловният сокол също няма къде да гнезди. Югозападната част на Румъния, наречена Банат, е едно такова място, където единствените естествени гнезда, подходящи за ловен сокол се намират на стълбове от високоволтовата електропреносна мрежа.  

Ловният сокол гнезди в Добруджа!

След обещаващите резултати, които служителите на „Милвус Груп“ получиха тази пролет при обследването на румънска Добруджа за присъствие на ловни соколи, те решиха да продължат търсенето. Целта на експедицията беше да открие неизвестни досега двойки ловни соколи и оптимални местообитания за вида.  В близко бъдеще няколко изкуствени гнездилки ще бъдат поставени на стълбове от високоволтовата електропреносна мрежа и колкото повече от тях бъдат инсталирани в райони, където се среща ловния сокол, толкова по-големи са шансовете те да бъдат заети от вида. Липсата на подходящи места за гнездене е един от най-значимите проблеми, които трябва да разрешим, за да осигурим стабилна популация на ловния сокол в Румъния.

Необичайно свидетелство за качество на гнездилките за ловен сокол (Falco cherrug) в България

Необикновен случай показа, че поставяните от БДЗП/БърдЛайф България метални гнездилки за ловен сокол се „разграбват като топъл хляб” от хищни птици. Възрастна мъжка черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) започна да заема гнездилката само няколко минути след поставянето й и преди още човекът, който я е монтирал, да е слязъл от стълба!

Нови информационни табели за ловния сокол в североизточна България

Две нови информационни табели за ловния сокол бяха поставени наскоро от екипа на БДЗП в рамките на международния проект за опазване на вида в североизточна България, Румъния, Унгария и Словакия, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз. Местата,  на които бяха монтирани табелите – нос Калиакра и Центърът за защита на природата и животните в Добрич – съвсем не са случайни. Освен че се намират в района на проекта, тези места са често посещавани от ловния сокол, който може да бъде наблюдаван там с малко повече късмет, както и от голям брой български и чуждестранни туристи и природолюбители.

Приключи втората украинско – унгаро – румънска експедиция до южна Украйна

Като продължение на експедицията през 2011 г., в рамките на втория проект по програма LIFE за опазване на ловния сокол (LIFE NAT/H/000384) посетихме отново украинските степи. Районът се посещава често от млади ловни соколи със сателитни предаватели, излетели от Карпатския басейн, и затова е от голямо значение за нашите млади птици през ранния етап от живота им.

Доклад от втората експедиция в Украйна 2012 (PDF) >>

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .