Биборка напусна гнездото

Преди дни животът на наблюдаваната с уеб-камера двойка ловни соколи стигна до повратна точка: Биборка, единственото малко на двойката тази година, напусна гнездото. Въпреки че много хора бяха притеснени, експертите я намериха жива и здрава, кацнала на елекрически стълб в близост до гнездилката си.

Започна изолирането на опасни стълбове от електроразпределителната мрежа в Североизточна България

Енерго-Про Мрежи АД и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  изолират най-рисковите участъци от електроразпределителната мрежа в Североизточна България с цел опазване на птиците и подобряване на качеството на услугата.

Ловен сокол бе освободен след успешно лечение

През ноември 2012 г. мъжки ловен сокол бе намерен в близост до Виена, Австрия, с контузено крило, без да може да лети. Според информацията на пръстена това бе птица, маркирана през 2012 г. в гнездо в Западна Словакия. След успешно лечение и в резултат на професионалните грижи на австрийските колеги, птицата бе готова за връщане в дивата природа. Соколът бе освободен на 28 май 2013 г. в присъствието на медиите.

Гнездящ ловен сокол в Словакия онлайн

Експерти от Дружеството за защита на грабливите птици – Словакия, инсталираха видеокамера до гнездо на ловен сокол в Западна Словакия. Камерата е монтирана в рамките на проекта за опазване на ловния сокол по програма LIFE (LIFE09 NAT/HU/000384). Двойката пристъпи към гнездене по-късно от обикновено, защото времето беше много студено и лошо, особено през март и април. Трите малки в гнездото се развиват бързо, а родителите ги обгрижват много добре.

Румънски ловен сокол гнезди в Крим

Сателитно проследяване разкри дълго подозирана генетична връзка между популациите на ловния сокол в Централна и Източна Европа.  Откритието очертава нова перспектива за опазването на вида.

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .