Птици с предаватели

.
Въвежданe

Най-опасният период в живота на ловния сокол е този между напускането на гнездото и заемането на нова гнездова територия, а той може да продължи дори до 3 години. Това е времето, когато младата птица се запознава със света, учи се да ловува, да усеща промените в популациите на плячката си и сезонните им придвижвания, както и да открива места, подходящи за гнездене. Разбира се, и преди този период съществуват заплахи, които младите ловни соколи не винаги могат да избегнат – глад, токови удари, отстрел, хищници по-силни от тях, екстремни метеорологични условия, отравяне, сблъсъци от различно естество, болести и т.н. Част от тях са естествени фактори на средата, към които популацията на вида се е адаптирала и успява да се противопостави на въздействието им. В наши дни обаче, видът страда от множество отрицателни въздействия, които произтичат от човешки дейности. Тези негативни въздействия, в допълнение към естествените фактори на средата представляват още по-голямо предизвикателство за оцеляването на вида. Освен това, човешкото въздействие застрашава не само младите, но и възрастните соколи.

Повече информация

Както и при предишния проект, когато поставихме предаватели на 46 ловни соколи в Унгария и Словакия, използваме GPS предаватели, захранвани от слънчева светлина, които тежат 22 грама и са произведени от „Майкроуейв телеметри”. Предавателите отчитат местоположението на птицата няколко пъти дневно и изпращат сигнали до сателитната система „Аргос” на всеки три дни. Данните се получават в съответните приемни станции на Земята и се съхраняват в онлайн база данни. Ние ги сваляме от там, обработваме ги и ги анализираме, за да определим конкретните нужди от природозащитна намеса.

В рамките на втория проект за опазване на ловния сокол (LIFE NAT/HU/000384) в периода между 2010 и 2014 г. отново ще поставим предаватели на няколко десетки птици в Унгария, Словакия и Румъния. Този път обаче проучванията ни са насочени към изследване на начина на ползване на местообитанията от възрастните птици. Това означава, че предавателите ще бъдат поставяни на възрастни, а не на млади птици. Тъй като възрастните птици остават в района на гнездата си, няма да показваме карти на движението им, за да избегнем нежелано безпокойство в гнездовите райони.

През 2011 г. започна сътрудничество за опазване на ловния сокол между Унгария и Украйна, в рамките на което 8 птици бяха снабдени със сателитни предаватели в Украйна. Въпреки че поставянето на предаватели в Украйна не е част от този проект по програма „Лайф”, представяме на нашия уебсайт карти от движението на 6 от украинските соколи, за да можем да ги сравним с движението на другите птици с предаватели.

The selection of birds: Избор на птица
Jump: Прескочи
First date: Първа дата

Кликнете върху бутона напред (<<) или назад (>>) и ще отидете до най-близкия момент след или преди настоящия, когато някое от местоположенията на птиците се е променило спрямо избраното разстояние в сравнение с текущото положение.

.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .