Синът на Барнабас получи сателитен предавател

Барнабас е един от двата мъжки ловни сокола, на които поставихме сателитни предаватели през 2007 г. и тези предаватели още работят. След дълго странстване, Барнабас се установи в Чехия, на около 300 км от родното си място Кисалфьолд на север. Неуспешният гнездови сезон миналата година бе последван от успешен опит тази година. Птицата използва гнездо на мишелов върху топола и пет малки излетяха успешно от него. В последните минути преди излитането си, младата мъжка птица Тобиас бе снабдена със сателитен предавател.

„Риалити шоуто“ приключи

Скъпи приятели от цял свят,

„Риалити шоуто“, продължило 11 седмици, приключи с излитането на Самю и Хайнал. Нашите млади птици започнаха самостоятелния си живот заедно с други четиристотин техни връстници. Те излетяха от гнездото по обичайния начин. Разбирам, че някои от вас може би са очаквали това да стане по-различно, още повече когато родителите им бързо напуснаха гнездото. Все пак, трябва да си спомните първите несигурни стъпки на вашите деца и тогава ще разберете, че тези птици се учат да летят така, както нашите деца се учат да ходят. 

Втори сателитен предавател бе поставен на ловен сокол в Румъния

На 1 юни 2012 г. втори сателитен предавател бе поставен на ловен сокол (Falco cherrug) в Румъния. На събитието присъстваха специалисти от MME (Бърдлайф Унгария) и мениджърския екип на проекта по програма LIFE, служители на „Транселетрика“ (румънския системен оператор), клон Тимишуара и служители на Милвус Груп. Тази дейност, целяща събиране наинформация за живота на ловния сокол, бе извършена в района на Банат, в рамките на проекта „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия“.  Чрез проследяването на движението на птиците орнитолозите могат да открият факторите, които ги застрашават при придвижванията, в районите за хранене, които ползват и в страните, където младите птици мигрират през зимата. Цялата тази информация се използва от природозащитниците за набелязване на адекватни природозащитни мерки, необходими за стабилизирането на гнездовата популация на вида.

Нови гнездилки за ловен сокол в Североизточна България

Пет от предвидените общо 10 алуминиеви гнездилки бяха монтирани в края на м. май 2012 г. в рамките на природозащитните дейности по проект „Опазване на ловния сокол в североизточна България, Румъния, Унгария и Словакия“, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз. Генздилките са поставени на места, специално подбрани по определени критерии  -  предишни наблюдения на ловни соколи,  добри хранителни ресурси, минимални заплахи, слаба посещаемост и т.н. Те са изработени от алуминий по „унгарски” образец, доказан като много успешен в Карпатския район, където благодарение природозащитните усилия популацията на вида продължава да нараства.

Снимка на Саму, готов да напусне гнездото

Един от посетителите на сайта ни  препоръча следното: „Най-вероятно за много хора ще бъде интересно да следят израстването на младите до напускането на гнездото, но някои  не могат да го правят редовно. Затова би било добре да запишете процеса и да го публикувате в сайта. Със сигурност хората ще оценят това...“

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .