Webcam 1

ЛОВЕН СОКОЛ НА ЖИВО - The live stream is available here >>

Проследяване на живота на двойка ловни соколи с помощта на уеб камера

 

В рамките на международния проект по програма LIFE за опазване на ловния сокол, в периода 1-8 март 2012 г. MAVIR (унгарската компания – оператор на високоволтовата електропреносна мрежа) започна да монтира уеб камери и аксесоари. Времето не позволи това да бъде извършено по-рано. Уеб камерата, слънчевите панели и техните аксесоари бяха инсталирани от професионалисти. Соколите не отлетяха, а наблюдаваха работата от близките стълбове.

В близост до стълба с камерата гнезди двойка гарвани. Поради това соколите са нащрек, понеже макар и да не застрашават живота им, понякога, макар и рядко, се случва гарваните да откраднат и изядат яйцата им.

Още на 8 март видяхме за първи път мъжкият ловен сокол чрез камерата, след което се появи и женската. В случая фактът, че птиците са гнездили успешно в същата гнездилка и са привикнали към околностите, бе от полза. Това означава, че те не са изоставили гнездилката и скоро женската снесе пътвото си яйце.

Брачните полети на ловния сокол започват в края на февруари – началото на март. Те летят високо и правят впечатляващи демонстрации, като същевременно прогонват другите грабливи птици от района на избраното гнездо. Мъжката птица храни женската още по време на брачните полети. От една страна, по този начин той показва добрата си форма (демонстрирайки, че двойката ще може по-късно да изхранва люпилото), а от друга – задоволява нуждата на женсктата птица от храна, която се засилва в периода на снасяне на яйцата. Снасянето на яйцата започва в началото / средата на март, но копулациите продължават и по-късно. Ловният сокол започва да мъти след снасянето на третото яйце и по този начин малките от последните яйца се излюпват няколко дни по-късно. Люпилото се състои от 3-5 яйца, а периодът на инкубация трае 32-35 дни. Мъти основно женската птица. Тя размества яйцата от време на време, закрива ги и прави гнездото по-удобно.

Ние сме регистрирали гнездовището на тази двойка ловни соколи още преди осем години, но през този период птиците се меняха. При тази двойка мъжкият е около 5-6 годишен, оперението на гърдите му е по-светло, краката му са по-ярко жълти и е по-дребен от женската, което е общо валидно правило при грабливите птици. Въпреки че биологичната въсраст при ловния сокол може да достигне 25 години, поради различни фактори, водещи до смъртност, те живеят много по-кратко в дивата природа. Женската птица има орнитологичен пръстен, както и PIT пръстен, който показва, че тя е била опръстенена в рамките на предишния проект по програмата LIFE. Мъжката птица няма пръстен.

Ловните соколи могат да бъдат идентифицирани по пръстените им по-късно. Миналата година две силни млади птици (женска и мъжка) излетяха от това гнездо и бяха опръстенени от експерти на ММЕ/БърдЛайф Унгария с помощта на MAVIR. Освен тях, общо 283 малки бяха опръстенени в Унгария през 2012 г.

Наблюдението на гнездилката продължава и нощем. Инфрачервена светлина, която птиците не забелязват, отразява гнездилката и картината се записва от инфра-камера, която предава черно-бяло изображение. Нощно наблюдение (или 24-часово наблюдение) на ловен сокол не е било правено никъде по света преди.

В България ловният сокол е строго защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. За посегателство срещу вида е предвидена и наказателна отговорност по Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 1000 до 5000 лв. и компенсиране на нанесените щети (за нараняване, осакатяване, убиване или отнемане на екземпляр от природата, за унищожаването или вземането на яйца и разрушаването на гнезда е предвидено обезщетение от 2500 лв.). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .