Prvé hniezdenie sokola rároha v búdke v Rumunsku

Prvýkrát odkedy bolo v roku 2012 na západe Rumunska inštalovaných 40 búdok, bola jedna z nich obsadená párom sokola rároha. Zatiaľ si pár len vyhliadol lokalitu, ale predpokladáme že čoskoro znesú vajcia. Búdky sú hliníkové, inštalované na stožiare elektrického napätia v poľnohospodárskej krajine.

Sokol Kilo sa má v Srbsku dobre

Koncom leta sa mladé sokoly rárohy osamostatňujú od rodičov, väčšina opustí hniezdisko, aby si sami hľadali potravu, vydali sa na putovanie pri hľadaní potravy. Zdržujú sa na lokalitách, kde nachádzajú dostatok potravných zdrojov, kde môžu zotrvať dni, týždne, niekedy aj celú zimu.

Satelitná vysielačka opäť zachránila život sokola

8. októbra 2013 našli odborníci z organizácie MME/BirdLife Maďarsko v oblasti Pešť vysileného sokola rároha. Bol prenesený do ZOO v Budapešti, kde boli vyšetrením zistené endoparazity. Po jednomesačnej liečbe bol vták vypustený späť do prírody, neďaleko mesta Csákvár.

Nové pozorovanie sokola rároha (Falco cherrug) pri hniezdnej búdke na severozápadnom Bulharsku

16.10.2013 pozorovali členovia tímu projektu LIFE „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“ (LIFE09 NAT/HU/000384) samicu sokola rároha neďaleko jednej z búdok, ktoré boli inštalované v Dobrudži organizáciou BSPB/BirdLife Bulharsko. Okrem sokola boli pozorované aj desiatky migrujúcich myšiakov. Pozorovanie v období migrácie neumožňuje určiť, či sa jednalo o vtáka na ťahu, alebo domáceho jedinca, ale v rovnakej oblasti bol sokol rároh pozorovaný v roku 2013 v hniezdnom období – pri kontrole búdok však bolo zistené, že sú obsadené sokolom myšiarom (Falco tinnunculus).

Zlá hniezda sezóna pre sokola rároha v roku 2013

Aj v roku 2013 bola populácia sokola rároha predmetom monitoringu v rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384 Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, kde koordinujúcim príjemcom je Správa NP Bükk v Maďarsku. Z výsledkov vyplýva, že nepriaznivé jarné počasie sa vážne podpísalo pod hniezdenie sokola rároha. 

Syndikovať obsah
. . . . . . . . . . . . . . . . . .