Široké mediálne pokrytie prvej konferencie LIFE projektu ochrany sokola rároha v Bulharsku

Jednou z udalostí oslavujúcej 1.apríl – medzinárodný deň vtákov–, ktorá bola organizovaná bulharským partnerom projektu – Bulharskou spoločnosťou na ochranu vtáctva (BSPB, Bulgarian Society for the Protection of Birds)– bola tlačová konferencia v národnom tlačovom stredisku s bulharskou spravodajskou agentúrou v Sofii, venovaná najnovšiemu projektu Life+ s názvom Ochrana sokola rároha v severovýchodnom Bulharsku, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku (LIFE09NAT/HU/000384).

Prvé dve satelitné vysielačky „v akcii“

V západnom Maďarsku bol vybavený satelitným vysielačom druhý dospelý samec sokola rároha. S pomocou týchto vysielačom program LIFE hľadá odpovede na otázku vplyvu veterných turbín na pohyb sokolov a využívanie svojho biotopu. Ultramoderné zariadenia pomáhajú upresniť vzťah medzi sokolmi a veternými elektrárňami; týmto spôsobom nadobudnuté informácie umožňujú efektívnejšie zohľadnenie potrieb ochrany sokola rároha v budúcnosti, pri navrhovaní turbín.

Syndikovať obsah
. . . . . . . . . . . . . . . . . .