Postrehy zo života sokola rároha v Rumunsku

20. mája 2013 bol odchytený sokol rároh, ktorému bola osadená satelitná vysielačka. Sokol dostal meno Toro. Vysielačka prináša dôležité informácie, ktoré ešte prednedávnom nebolo možné získať. Dve mláďatá z hniezda na stĺpe elektrického vedenia v oblasti Banat, boli v polovici júna, za pomoci spoločnosti ENEL Rumunsko, spustené na zem a okrúžkované.

Reštitúcia sysľa pasienkového v národnom parku Kiskunság

V lete 2013 sme vypustili 200 sysľov na lokalitu v NP Kiskunság, ktorá bola v minulosti poľnohospodárskou pôdou, ale v rámci ochranárskeho projektu, realizovaného národným parkom, bola pretvorená na trvalý trávny porast. Stav lokality je veľmi dobrý a vyhovujúci. Pri výbere lokality bola posudzovaná výška hladiny podzemnej vody, ako aj veľmi dôležité trvalo-udržateľné zabezpečenie starostlivosti o územie, prostredníctvom pasenia alebo kosenia, v záujme udržania nízkej úrovne trávneho porastu. Vypustené sysle pochádzali z leteckej základne v Kecskeméte a letisku v Budapešti, odchytávané boli na jablko. Rozloha územia, na ktorom boli sysle vypúšťané, je 4 hektáre. Pred vypustením bolo vyvŕtaných 200 dier, do ktorých boli sysle vypustené, do každej diery jeden syseľ. Po vypustení boli diery upchaté prázdnymi fľašami, aby sa zvieratá upokojili a nepokúšali z lokality utiecť. Jadrové územie bolo ohraničené tenkým plotom a strážené, za účelom minimalizácie rozptylu sysľov a eliminácie negatívneho vplyvu predátorov. Počas tohto obdobia mali sysle možnosť vytvoriť si vlastný podzemný systém chodieb a teda aj optimálny úkryt.  

Sokol rároh menom Madár (Vták) po úspešnej rehabilitácii vypustený späť do prírody

'Vták' Zsolt Erdei, svetový šampión v boxe, vypustil sokola rároha po úspešnej rehabilitácii, do voľnej prírody. Vyslabnutý sokol bol nájdený pred vyše mesiacom pri jazere Tisza v Maďarsku, pracovníkmi národného parku Bükk. S pomocou pracovníkov MME/BirdLife Maďarsko bol sokol prevezený do ZOO v Budapešti za účelom vyšetrenia a liečby.

Bíborka opustila hniezdo

V uplynulých dňoch došlo v živote sledovaného páru sokola rároha k významnému obratu: Bíborka, jediné tohoročné mláďa páru, opustila hniezdo. Napriek obavám mnohých ľudí, bola nájdená živá a zdravá, v blízkosti hniezda, odpočívajúca na stožiari.

Ekologizácia nebezpečných stĺpov elektrického vedenia prenosovej sústavy na severovýchode Bulharska

Bulharská organizácia na ochranu vtáctva (BSPB) a Energo-Pro Grid začali s ekologizáciou najnebezpečnejších úsekov distribučnej siete elektrických vedení na severovýchode Bulharska, v záujem ochrany vtáctva a zlepšenie poskytovaných služieb.

Syndikovať obsah
. . . . . . . . . . . . . . . . . .