Druhý sokol rároh označený satelitnou vysielačkou v Rumunsku

1. júna 2012 bol satelitnou vysielačkou označený druhý sokol rároh v Rumunsku. Akcie sa zúčastnili odborníci z organizácie MME BirdLife Maďarsko a LIFE projektového tímu, zamestnanci Transelectrica SA’s (rumunský správca prenosovej sústavy), pobočka Timisoara a zamestanci Milvus Group. Akcia sa konala v regióne Banat, v rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384 „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“, s cieľom zberu informácií o živote sokola rároha. Presnejšie, sledovaním pohybu týchto vtákov, ornitológovia môžu zistiť aké sú faktory ohrozenia počas ich letu, loviská a špecifické oblasti, kam mláďatá migrujú počas zimy. Všetky tieto informácie využijú ochranári pri určení vhodných opatrení, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu hniezdnej populácie druhu.

Nové búdky pre sokola rároha na severovýchode Bulharska

5 z plánovaných 10 hliníkových búdok bolo inštalovaných v máji 2012, ako súčasť ochranárskych aktivít LIFE+ projektu LIFE09 NAT/HU/000384 „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“. Búdky sú na miestach špeciálne vybraných na základe rôznych kritérií, ako predchádzajúce pozorovania sokola rároha, dobré zdroje potravy, minimum ohrození, málo návštevníkov a pod. Sú vyrobené z hliníka a sú „maďarského“ typu, ktorý sa v Karpatskej kotline preukázal byť veľmi úspešný – vďaka ochranárskym snahám našich kolegov tu populácia rastie.

Fotografia vyletenia Samu

Jeden návštevník nám odporučil, že „bude pre mnoho ľudí pravdepodobne veľmi zaujímavé sledovať vyletenie mláďaťa, bolo by veľmi dobré to zaznamenať a zverejniť na web stránke. Ľudia to určite ocenia.“
Vďaka pracovníkom spoločnosti MAVIR, ktorí robili údržbu a poslali mláďa menom Hajnal dole na označenie vysielačkou, môžeme zverejniť fotku vyletenia Samu. Samozrejme zverejníme aj vyletenie Hajnala.

Dostali sme cenu Najlepšie projekty LIFE Príroda

Udeľovanie cien za najlepšie projekty LIFE Príroda, ukončených v roku 2010, sa konalo v Bruseli, v podvečer 23. mája 2012.

Zaostrené na EU program LIFE – 20 rokov starostlivosti o prírodu

Tento rok sa tím organizácie BSPB, pracujúci na projekte LIFE09 NAT/HU/000384 „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“, prvý krát zúčastnil Festivalu európskych dní mládeže na ulici vo Varne, ktorý sa konal 5. mája. Príležitosťou bolo 20. výročie programu LIFE Európskej únie, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia a biodiverzity, čo bolo tiež predmetom podujatia.

Syndikovať obsah
. . . . . . . . . . . . . . . . . .