Популационни тенденции в Европа

Оценката на популациите в традиционните гнездови територии е както следва: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .