Údaje o európskej populácii

Početnosť európskej populácie na tradičných hniezdiskách je nasledovná:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .