Широк медиен отзвук от първата пресконференция за проекта по програма LIFE за опазване на ловния сокол в България

Във връзка с 1 април – Международния ден на птиците, БДЗП представи на пресконференция в Националния пресклуб в БТА най-новия природозащитен проект, по който организацията е партньор – „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09 NAT/HU/000384).

Д-р Петър Янков - научен ръководител на проекта, изнесе атрактивна презентация, от която журналисти и гости научиха подробности за целевия вид на проекта - ловния сокол и причините, поради които тази птица е сред най-застрашените от изчезване на планетата, за дейностите, предвидени по проекта и за направеното от БДЗП досега за опазването на ловния сокол в България.

На въпросите на журналисти от водещи национални и регионални медии отговаряха д-р Петър Янков и д-р Божидар Иванов. Събитието бе широко отразено от над 20 електонни и печатни издания.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .