Široké mediálne pokrytie prvej konferencie LIFE projektu ochrany sokola rároha v Bulharsku

Jednou z udalostí oslavujúcej 1.apríl – medzinárodný deň vtákov–, ktorá bola organizovaná bulharským partnerom projektu – Bulharskou spoločnosťou na ochranu vtáctva (BSPB, Bulgarian Society for the Protection of Birds)– bola tlačová konferencia v národnom tlačovom stredisku s bulharskou spravodajskou agentúrou v Sofii, venovaná najnovšiemu projektu Life+ s názvom Ochrana sokola rároha v severovýchodnom Bulharsku, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku (LIFE09NAT/HU/000384).

Dr. Petar Iankov, technický koordinátor projektu, predniesol atraktívnu prezentáciu pre novinárov a iných hosťov prednášky, ktorá ich oboznámila s cieľovým druhom projektu – sokolom rárohom – a s dôvodmi, prečo je práve on jedným z najohrozenejších živočíšnych druhov; predstavil aktivity projektu v strednej Európe a dovtedajšiu činnosť BSPB vzťahujúcu sa k ochrane sokola rároha.


Dr. Petar Iankov a Dr. Bozhidar Ivanov museli zodpovedať množstvo otázok ktoré im adresovali zástupcovia štátnych aj lokálnych médií. Celá udalosť bola obšírne reportovaná prostredníctvom viac ako 20 elektronických médií, rozhlasových staníc a novín.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .