Fotografia vyletenia Samu

Jeden návštevník nám odporučil, že „bude pre mnoho ľudí pravdepodobne veľmi zaujímavé sledovať vyletenie mláďaťa, bolo by veľmi dobré to zaznamenať a zverejniť na web stránke. Ľudia to určite ocenia.“
Vďaka pracovníkom spoločnosti MAVIR, ktorí robili údržbu a poslali mláďa menom Hajnal dole na označenie vysielačkou, môžeme zverejniť fotku vyletenia Samu. Samozrejme zverejníme aj vyletenie Hajnala.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .