Rozšírenie

Sokol rároh obľubuje otvorené priestranstvá, je typickým dravcom stepnej zóny medzi strednou Európou a Mongolskom.  Typickým biotopom v Európe je nížinná lesostep, poľnohospodárske územia, nížiny a pahorkatiny na úpätí pohorí. V Ázii obýva stepy, polopúšte, náhorné plošiny vysokých pohorí (do 4000 m n.m.). Jeho rozšírenie sa približne zhoduje s rožšírením rôznych druhov sysľov.

 

Časť mladých vtákov v Európe sa na jeseň stiahne na juh, reprodukčne schopné vtáky zostanú celý rok na hniezdiskách. Migračné trasy a zimoviská rárohov v strednej Európe sú menej známe. Doteraz celkovo len tri rárohy boli nájdené s maďarským krúžkom, a to v Líbií, Grécku resp., jeden bol zastrelený na Malte. Jedným z cieľov maďarsko-slovenského LIFE projektu je preto podrobné zmapovanie migračných trás a zimovísk pomocou satelitnej telemetrie.

Podstatná časť ázijskej populácie je sťahovavá. Hlavným smerom migrácie je juh-juhovýchod, známe migračné trasy a zimoviská zahŕňajú Severovýchodnú Afriku, Arabský polostrov, Blízky-Východ, Pakistan, Kazachstan, Uzbegistan, južnú časť Turkménska, niektoré časti Číny a Tibetskú náhornú plošinu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .