Нова волиера за ранени птици бе построена в Словакия

На 18 януари 2012 г. в спасителния център към зоологическата градина в Братислава бе открита нова волиера за ранени птици, изградена в рамките на проект, финансиран от програма LIFE на ЕС. Там ще се възстановяват ранени или изнемощели ловни соколи и други грабливи птици.

Волиерата бе открита от г-н Ян Орловски – Председател на управителния съвет на „Западнословенска енергетика”, и г-жа Милослава Шавелова – Директор на зоопарка в Братислава. Присъстваха и представители на медиите, както и представител на словашкото Министерство на околната среда.
Както г-жа Шавелова подчерта, волиерата ще помогне много за полагането на грижи за ранените птици. Причините, поради които птиците попадат в спасителния център са няколко – най-често това са незаконни дейности като стрелба и хващане в капани, но в много случаи причината е сблъсък с препятствие (електропровод, сграда и т.н.). В рамките на проекта „Западнословенска енергетика” изолира опасни 22 kV електропроводи с цел предпазване на ловния сокол и други застрашени видове от токови удари. 


 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .