Na Slovensku bola vybudovaná nová klietka pre hendikepované jedince

18. januára 2012 bola odovzdaná do užívania nová klietka pre hedikepované jedince, postavená v rámci projektu LIFE v rehabilitačnej stanici ZOO Bratislava. Zranené alebo inak hendikepované jedince sokola rároha, alebo iných druhov dravcov, budú umiestnené do voliéry počas liečby.

Voliéru otvoril riaditeľ správy predstavenstva ZSE, a.s., Ján Orlovský a riaditeľka ZOO Bratislava, Miloslava Šavelová. Prítomných bolo niekoľko zástupcov médií. Ako zdôraznila pani Šavelová, klietka je veľmi významnou pomocou pri starostlivosti o hendikepované jedince. Zranenia vtákov umiestnených v rehabilitačnej stanici majú rôzny pôvod – najčastejšie sú to nelegálne aktivity ako odstrely alebo odchyty, ale často je príčinou kolízia s bariérami v krajine (napríklad elektrické vedenia, či budovy). ZSE, a.s. realizuje v rámci projektu ekologizáciu nebezpečných úsekov 22 kV vedení, v záujme ochrany sokola rároha a ďalších ohrozených druhov pred zásahom elektrickým prúdom. Na podujatí bol prítomný aj zástupca ministerstva životného prostredia SR.


 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .