Най-добрите проекти по програма LIFE

Очевидно не само ловният сокол, но и Европейската комисия намира предишния проект за опазване на ловния сокол („Опазване на ловния сокол в Карпатския басейн“ - LIFE06 NAT/HU/000096) за един от най-добрите проекти по програма LIFE, които са приключили и са били оценени през 2011 г. В момента проектът е сред 13-те най-добри, но състезанието още не е приключило. Тези проекти ще бъдат номинирани и от тях ще бъдат избрани четири „най-добри от най-добрите“. Резултатите ще бъдат обявени на церемония по награждаването им през май в Брюксел, по време на Зелената седмица.

Най-добрите 13 проекта са:
Project Number

Project Acronym

Title

LIFE04 NAT/BE/000010

Liereman

Възстановяване на местообитания в Landschap De Liereman

LIFE04 NAT/DE/000028

Bombina in the Baltic Region

Управление на бумката в Балтийския регион

LIFE04 NAT/DK/000022

Regain

Регионални действия за подобряване на природната среда в река Оденсеи фиорд Оденсе

LIFE05 NAT/B/000088

NATURA2MIL

Възстановяване на местообитания във военни територии във Валония

LIFE05 NAT/B/000089

PLTTAILLES

Възстановяване на естествени местообитания на платото Tailles

LIFE05 NAT/D/000111

Salzstellen Brandenburgs

Опазване и развитие на вътрешните солени блата на Бранденбург

LIFE06 NAT/CZ/000121

MORAVKA

Опазване на заливните горски местообитания в басейна на р. Моравка

LIFE06 NAT/D/000005

LIFE-Projekt Maifisch

Реинтродукция на скумрията (Alosa alosa) в системата на Рейн

LIFE06 NAT/H/000096

Falco cherrug-Hu/SK

Опазване на ловния сокол в Карпатския басейн

LIFE06 NAT/F/000143

Vipère d'Orsini

CОпазване на френската популация на степната усойница (Vipera ursinii)

LIFE06 NAT/PL/000105

BISON-LAND

Опазване на зубъра в Беловежката гора, Полша

LIFE06 NAT/P/000184

SOS Freira do Bugio

Спешни мерки за възстановяване на буревестника на Феа, (Pterodroma feae) и неговите местообитания

LIFE06 NAT/UK/000134

Active blanket bog in Wales

Възстановяване на активните тресавища в защитени зони Беруин и Мигнеинт в Уелс

Така че стискайте палци за нас, и прочетете писмото на Комисията с добрата новина тук.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .