Историята на гнездото на ловния сокол

В началото на 2011 г. няколко членове на „Милвус груп” (Milvus Group), с помощта на унгарски партньори, издирваха гнезда на ловен сокол (Falco cherrug) в Добруджа и в Западната равнина на Румъния. За съжаление те не откриха гнездящи двойки дори на местата с потвърдено гнездене на ловен сокол през последните години. 

До този момент на практика в Румъния не бяха известни гнезда на ловен сокол, което бе показателно за неблагоприятния статус на гнездящата популация в страната ни. Използвайки информацията от предишния унгаро-словашки проект, която бе получена чрез сателитно проследяване на птици, както и вземайки под внимание всички сведения за присъствието на вида в Румъния, получени от бърдуочъри през последните години, на 21 април 2011 г. екип на унгарските ни партньори намери двойка ловни соколи, гнездеща на стълб от високоволтовата мрежа в равнината Торонтал. Това постави началото на редовни наблюдения с цел събиране на информация за размножителната биология на ловния сокол – данни, необходими за прилагането на адекватни природозащитни мерки за опазването на вида в страната ни.

Краят на май беляза труден период в живота на тази двойка ловни соколи – женската птица изчезна по неизвестни причини. Макар че малките бяха доста отраснали, те бяха твърде млади и изгубвайки единия си родител, животът им бе застрашен. За мъжката птица настъпи период, изпълнен с трудности и рискове. През следващите седмици възрастният и опитен мъжки обаче, се оказа доста добър ловец. Той успяваше да набави достатъчно храна и сам отгледа малките.

На 14 юни 2011 г., в сътрудничество с унгарските колеги и с помощта на румънската електрическа компания „Енел”, членове на Милвус груп взеха участие в една много важна акция, първа по рода си в страната. За първи път в Румъния ловен сокол бе снабден със сателитен предавател. Уредът с GPS и слънчеви батерии позволява следенето на птицата и дава информация за най-често посещаваните от ловния сокол места, за опасностите, както и други данни, важни за прилагането на редица природозащитни дейности. Маркираната птица е женска, наречена Мая. На възраст 42-44 дни, Мая беше първото малко, което напусна гнездото, а след няколко седмици тя напусна района и стана независима, намирайки храната си сама. С помощта на сателитния предавател успяхме да я проследим през Унгария, Сърбия и Хърватия. В момента птицата се намира в северната част на Сърбия - във Войводина, където прекара последните три месеца. За повече информация вижте този линк. Тук можете да разберете защо Мая предпочита Войводина и да проследите движението й чрез тази карта

. . . . . . . . . . . . . . . . . .