Млади ловни соколи бяха снабдени с радиопредаватели (РРТ) в Словакия

Екип от словашката организация „Опазване на грабливите птици в Словакия” постави 4 радиопредаватели в рамките на дейността по измерване на ефекта от ветроенергийните паркове върху популацията на ловния сокол. Четири млади птици от 3 гнезда, разположени в близост до границата с Австрия и Унгария, бяха маркирани.

Photo: Josef Chavko

. . . . . . . . . . . . . . . . . .