Mláďatá sokola rároha na Slovensku označené satelitnými vysielačkami

Predstavitelia RPS osadili v rámci aktivity, ktorej cieľom je zistenie vplyvu veterných parkov na populáciu sokola rároha, 4 satelitné vysielačky. Boli nimi označené 4 mláďatá z troch hniezd situovaných v blízkosti hranice s Rakúskom a Maďarskom.

Photo: Josef Chavko

. . . . . . . . . . . . . . . . . .