Ловни соколи жертва на токови удари

Още един ловен сокол загина от токов удар преди няколко дни, този път в Турция. Жертвата е едногодишен кримски ловен сокол със сателитен предвател. Обобщавайки даниите можем да заключим, че токовите удари значително влияят на популацията на ловния сокол.

В рамките на различни програми (основно проекти по програмата „Лайф”) 71 ловни соколи бяха снабдени със сaтелитни предаватели в Унгария, Словакия, Австрия, Румъния и Украйна. Осем от тях бяха възрастни, а останалите – млади птици. С изключение на австрийските птици и младия женски ловен сокол Дора от Унгария, всички птици бяха излюпени и отраснали в дивата природа. (Родителите на Дора бяха ранени ловни соколи, отглеждани в плен, но тя беше поставена в естествено люпило през 2007 г. Младата птица отрасна успешно и вече беше отгледала свои малки. В Австрия беше по-лесно да се поставят предаватели на птици, отгледани в плен недалеч от диви популации на ловен сокол поради административни причини.)

Пет от 71 ловни сокола със сигурност са загинали от токови удари (намерени са останки):

  • 1 възрастен (3-та година) мъжки в Унгария (зимата на 2009 – 2010, близо до Токол);
  • 1 полово незрял (2-ра година) женски в Унгария (август 2010, близо до Торок сентмиклош – стълбът беше изолиран веднага след отстраняването на трупа, а отдолу имаше още десетки трупове);
  • 1 млад (1-ва година) мъжки в Русия (септември 2008);
  • 1 млад (1-ва година) женски от словашки произход в Чехия (август 2011);
  • 1 млад (1-ва година) мъжки от украински произход в Турция (септември 2011).

Петте ловни сокола, загинали от токов удар представляват 7% от птиците с предаватели. Три от петте птици – 4,7% от излетелите млади – са загинали от токов удар до 4 месеца след напускането на гнездото. Ако приемем, че 50% от младите оцеляват до втората си година, това означава, че окоо 10% от загиналите млади биват убити от токови удари. Тъй като само доказани случаи са взети под внимание при калкулирането, истинските цифри със сигурност са по-големи. 

Electrocuted Saker / Hungary, Törökszentmiklós - August 2010 (Photo: János Bagyura)

Electrocuted Saker / Hungary, Törökszentmiklós - August 2010 (Photo: János Bagyura)

 

Други видове птици също страдат в голяма степен от токови удари в международен план. Като стъпка в посока на разрешаването на проблема, Декларацията от Будапеща бе представерна на международна конференция, организирана от Бърдлайф Унгария. Надяваме се, че скоро ще последвват ефективни действия и резултати и проблемът, застрашаващ птиците, включително ловния сокол, ще бъде постепенно разрешен.

Electrocuted Saker / Russia - September 2008 (Photo: Igor Karyakin)

Electrocuted Saker / Russia - September 2008 (Photo: Igor Karyakin)

Electrocuted Saker / Turkey - September 2011 (Photo: Musa Celik)

Electrocuted Saker / Turkey - September 2011 (Photo: Musa Celik)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .