Sokoly rárohy usmrtené elektrickým prúdom

 

Pred niekoľkými dňami bol v dôsledku zásahu elektrickým prúdom usmrtený ďalší sokol rároh, tento krát v Turecku. Obeťou sa stal jedinec označený tento rok satelitnou vysielačkou ako mláďa, pochádzajúci z polostrova Krym. Od roku 2007 je to piaty sokol rároh s vysielačkou, usmrtený týmto spôsobom. Zhrnutím výsledkov zistíme, že zásahy elektrickým prúdom majú významný vplyv na populáciu sokola rároha.

V rámci rôznych programov (predovšetkým projektov LIFE), bolo satelitnou vysielačkou označených 71 jedincov sokola rároha v Maďarsku, na Slovensku, v Rakúsku, Rumunsku a na Ukrajine. 8 z nich boli dospelé jedince, zvyšok mláďatá. Okrem vtákov z Rakúska a mladej samice menom Dóra z Maďarska, všetky vtáky pochádzali z voľnej prírody. (Rodičia Dóry boli zranené jedince žijúce v zajatí a ona bola v roku 2007 umiestnená do prirodzeného hniezda. Úspešne vyletela a odvtedy tiež vychovala vlastné mláďatá. V Rakúsku bolo z dôvodu administratívnej náročnosti jednoduchšie vypustiť mláďatá odchované v zajatí v blízkosti voľne žijúcich rárohov.)

5 zo 71 označených rárohov bolo s určitosťou usmrtených elektrinou (kedy boli nájdené zvyšky):

  • 1 dospelý samec (v 3. roku života) v Maďarsku (zima 2009 – 2010, pri obci Tököl),
  • 1 nedospelá samica (v 2. roku života) v Maďarsku (august 2010, pri obci Törökszentmiklós – stĺp bol ekologizovaný hneď po náleze, okrem rároha boli pod ním nájdené tucty ďalších kadáverov),
  • 1 mláďa (1. rok života) – samec v Rusku (September 2008),
  • 1 mláďa (1. rok života) – samica slovenského pôvodu v Českej republike (August 2011)
  • 1 mláďa (1. rok života) – samec pôvodom z Ukrajiny v Turecku (September 2011)

Sokol rároh usmrtený elektrickým prúdom v Maďarsku, Törökszentmiklós - August 2010 (Photo: János Bagyura)

Sokol rároh usmrtený elektrickým prúdom v Maďarsku, Törökszentmiklós - August 2010 (Photo: János Bagyura)

 

Ostatné druhy sú podobne tiež významne ovplyvňované medzinárodným problémom úmrtí v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Ako jeden z krokov k riešeniu v rámci medzinárodnej konferencie, organizovanej spoločnosťou BirdLife Maďarsko bola schválená Budapeštianska deklarácia. Na Slovensku sa do procesu ekologizácie nebezpečných trás 22 kV vedení aktívne zapájajú všetky tri energetické spoločnosti (ZSE, a.s., VSE, a.s., SSE, a.s.), ktoré spolupracujú s ochranármi pri riešení uvedeného problému. Dúfajme, že účinné aktivity a výsledky sa dostavia čoskoro a problém ohrozujúci vtáky, vrátane rároha, bude postupne eliminovaný.

Záber na stĺp s usmrteným sokolom rárohom – Česká republika, 2011

Usmrtený sokol rároh na stĺpe – Česká republika, 2011

Detail usmrteného rároha

Sokol rároh usmrtený elektrickým prúdom v Rusku - September 2008 (Photo: Igor Karyakin)

Sokol rároh usmrtený elektrickým prúdom v Rusku - September 2008 (Photo: Igor Karyakin)

Sokol rároh usmrtený elektrickým prúdom v Turecku - September 2011 (Photo: Musa Celik)

Sokol rároh usmrtený elektrickým prúdom v Turecku - September 2011 (Photo: Musa Celik)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .