Електропроводите и смъртността на птиците в Европа

120 експерти от 29 страни участваха в конференцията „Електропроводите и смъртността на птиците в Европа”, организирана от BirdLife International иBirdLife – Унгария (ММЕ). Конференцията бе проведена в центъра на MAVIR– унгарската компания - оператор на елекропреносната мрежа, а основната тема бяха проблемите, свързани с токовите удари – основен фактор за смъртността при птиците. На конференцията бяха представени дейностите по проекта за опазване ловния сокол по програма LIFE, свързани с електропреносната мрежа (изолация, монтиране на гнездилки). В конференцията взеха участие и трима души от БДЗП, а чрез българския екип на настоящия проект информацията от конференцията беше предадена на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), който активно съдейства на дейностите за опазване на ловния сокол в България.

Повече информация за конференцията (на унгарски) >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . .