Elektrické vedenia a úmrtnosť vtákov v Európe

120 expertov z 29 krajín sa zúčastnilo konferencie s názvom Elektrické vedenia a vtáčia úmrtnosť v Európe, ktorá bola zorganizovaná medzinárodnou a maďarskou pobočkou BirdLife. Konferencia sa konala v centre MAVIR, maďarskej spoločnosti operátora transmitných systémov, a zameriavala sa na problémy súvisiace so smrťou elektrickým šokom – významným faktorom mortality vtákov. Na konferencii boli prezentované aktivity LIFE projektu ochrany sokola rároha súvisiace s touto problematikou (izolácia elektrického vedenia, montáž hniezdnych búdok).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .