Ловен сокол (Falco cherrug) заобикаля ветропарк до нос Калиакра

Придвижващ се на север ловен сокол (Falco cherrug) е бил наблюдаван от екип на БДЗП на 09.02.2012 г. в района на Защитена зона „Калиакра” (BG0002051). Младата птица идвала от юг на около 20 м височина и доближавайки първите турбини на функциониращия там ветропарк, рязко завила на изток, откъдето го заобиколила.

Както е известно, ветровите генератори освен убиването на птици имат и т.н. „бариерен ефект”. Той се изразява в преграждане на естествените и най-благоприятни за птиците места за прелитане, с всички произтичащи неблагоприятни последици от това. Има всички основания да се смята, че преграждащият ефект е особено изразен в районите с гъсто разположени турбини, какъвто е българската част на Добруджа.

„Направеното наблюдение е първият регистриран в България пряк случай на проява на бариерен ефект върху световно застрашения ловен сокол”, отбеляза д-р Петър Янков, един от експертите в международния проект „Бъдеще за ловния сокол” („Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия”), финансиран по програмата Лайф+ на Европейския съюз (LIFE09NAT-HU-000384). Подобен ефект е доказан в Унгария от проучванията на един от партньорите по проекта –ММЕ/БърдЛайф Унгария. При по-силен вятър или лоша видимост в подобни обстоятелства може да се стигне и до гибел на индивиди от роторите на трурбините, тъй като е известно, че предпочитаните полетни височини на ловния сокол напълно съвпадат с тези на въртящите се перки.

Същият ден втори екип на БДЗП е наблюдавал над Защитена зона „Батова” (BG0002082) друг ловен сокол, летящ на север. Двете наблюдения може би са индикация за започващо придвижване на птиците към местата за гнездене, тъй като ловният сокол се появява в гнездовата си територия още в края на февруари.

Kaliakra (Photo: Petar Iankov - BSPB)
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .