БДЗП и Е.ОН България продължават да обединяват усилия в грижата за птиците и хората

На 13.02.2012 г. във Варна се проведе втора среща, в рамките на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия”, между служители на Българско дружество за защита на птиците и Е.ОН България. Целта на срещата бе продължаване на започнатото през 2011 сътрудничество по една от дейностите на проекта, а именно изолирането на електрически стълбове в Добруджа. 

Поставянето на пластмасови изолации върху част от електропроводите е сред начините за предотвратяване на смущения в електроснабдяването, предизвикани от птици. Дългогодишни наблюдения и проучвания от страна както на БДЗП, така и на Е.ОН България показват, че проблемът е особено сериозен на места с по-висока концентрация на птици. Особено уязвими се оказват белите щъркели, които по време на миграция използват електрическите стълбове за почивка и нощувка. Често жертва на попадане под напрежение стават и други по-едри птици като орли и соколи. Подобни инциденти влияят и на качеството на електроснабдяване във въпросните райони.

По време на срещата БДЗП представи резултатите от извършената работа по обхождане и взимане на GPS координати и заснемане на предвидените за изолиране 600 електрически стълба, както и събираната информация за намерени мъртви птици, загинали от електричество. Е. ОН България изрази положителна нагласа към предложението за сътрудничество, което включва и евентуално подписване на рамково споразумение между двете организации за усвояване на сума отпусната от Европейската комисия във връзка със изолиране на местата където е установена най-голяма активност на едрите птици. До момента Е.ОН България се ангажира активно с подобни инициативи, като организира самостоятелно обезпечаването на опасни за птиците участъци от електрическата мрежа, и поставянето на около 60 платформи за гнездене на щъркели.

Meeting

Insulation

. . . . . . . . . . . . . . . . . .