Természetvédelmi státusz

Magyarországon a kerecsensólyom fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1.000.000 forint. A faj az Európai Unió Madárvédelmi Direktívájának I. függelékében, a Berni Egyezmény II. függelékében, a Bonni Egyezmény II. függelékében, a CITES II. függelékében szerepel, illetve az IUCN Vörös Listáján a „Veszélyeztetett” kategóriába van besorolva.

A faj európai állományának hatékonyabb védelme érdekében, az érintett európai országok egy akciótervet állítottak össze, amely az Európai Unió kerecsensólyomra irányuló fajvédelmi tevékenységét is meghatározza. A Kerecsensólyom-védelmi Akcióterv kidolgozásának koordinálására magyar szakembereket kértek fel, ami a kerecsensólyom védelmére tett hazai erőfeszítések elismerése. Másrészt, hazánkban él az EU legnagyobb kerecsensólyom populációja, így a magyar szakemberek rendelkeznek a legtöbb tapasztalattal a faj védelmét illetően. Az akciótervet kidolgozó szakemberek 2005 februárjában, Csákvárott találkoztak először.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .