Projekt leírás

A projekt célkitűzései

A projekt a kerecsensólyom (Falco cherrug) európai magállományának védelmét erősíti meg. A faj világszerte veszélyeztetett és a Madár Irányelv I. Függelékében szerepel, és így a LIFE-Nature programok prioritás-faja is. A teljes európai állományt 450 párra becsülik. Magyarország és Szlovákia jelenleg a teljes európai állomány 47%-ának ad otthont. Köszönhetően az EU pénzügyi támogatásának, ez az állomány stabilizálódott, sőt növekedésnek indult, míg világállomány folyamatosan csökken. A LIFE06 NAT/H/000096-os számú projekt sok, forradalmian új ismerettel szolgált a fiatalokat érintő veszélyekről, túlélési arányairól, vonulási és kóborlási szokásairól. Világossá vált, hogy a fiatalok túlélési aránya magasabb lehet, mint eddig gondoltuk. A fiatalok hatalmas területeket bejárnak, Spanyolországtól Kazahsztánig, de több időt töltenek Bulgáriában, Romániában és Szerbiában, ahol több, kevésbé sűrűn lakott, alkalmas élőhelyet találnak. Ezek lehetnek majd a megfelelő élőhelyek a magállomány expanziójához, amennyiben elegendő fészkelési lehetőség áll rendelkezésre, illetve ha a veszélyeztető tényezők száma csökkenne.

A projekt keretében a magyar és a szlovák partnerek – a LIFE06 NAT/H/000096-os projektben szerzett – tapasztalataikat adják át a bolgár és a romániai partnereknek, segítenek a legjobb gyakorlat megvalósításában, a kerecsensólyom védelme kapcsán.

A projekt ugyanakkor hozzájárul néhány veszélyforrás megszüntetéséhez a magterületen is.

A fő tényezők, amelyek az állományt érintik: a természetes fészkelő- és táplálkozóhelyek lepusztulása, megszűnése, az áramütés és a vadászat miatt megnövekedett mortalitás, romló költési siker a természetes fészkekben lévő fészekaljak pusztulása a fészkek megsemmisülése miatt, emberi zavarás és feltehetően a vonulási utakon és a telelőhelyeken növekvő mortalitás. 

A projekt célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magállomány expanziójához a szomszédos országokban, rövidtávon stabilizálja az állományt, és ezen keresztül hozzájáruljon az európai kerecsensólyom állomány stabil növekedéséhez, amint a projekt tevékenységei éreztetik hatásukat. 

 

Tevékenységek és módszerek

A projekt a fészkelőhelyek biztosítására helyezi a hangsúlyt, fészkelőhelyek védelmével és megteremtésével, fészkelőládák kihelyezésével az alkalmas élőhelyeken a kerecsenek megtelepedését elősegítendő. A program erőfeszítéseket tesz a faj táplálék és élőhely-preferenciájának jobb megismerésére, bevezeti az ürge (Spermophilus citellus) – barát élőhely-kezelési módszereket a Natura 2000-es területek kapcsán és javaslatot tesz az agrár-környezetvédelmi támogatások rendszerének módosítására a kedvezőbb élőhely-kezelési gyakorlat támogatásának érdekében. Ürgetelepítésre is sor kerül, néhány lehetséges kerecsensólyom-élőhelyen. A projekttevékenységek között szerepel a kulcsfontosságú mortalitási faktorok csökkentése is. Ide tartozik a veszélyes középfeszültségű oszlopok szigetelése a fészkelő- és táplálkozóhelyek környékén, valamint a fészekőrzés, hogy csökkenjen a vadászok által kilőtt fészkek száma. A populációs trendek értékeléséhez, műholdas jeladók segítségével, felmérésre kerül a vonulási veszteség és a telelőterületekre vonatkozó adatgyűjtésre is sor kerül. Ugyancsak a jeladók segítségével feltérképezésre kerül az öreg madarak területhasználata, elsősorban a meglévő, vagy létesítendő szélerőművek területén, hogy jobban megértsük a szélerőművek hatását a kerecsenek viselkedésére. Az így kapott adatok később a szélerőművek tervezésénél, és engedélyeztetésük során használhatók fel. Intenzív kommunikációs program indul a gazdák, a vadgazdák és a politikai döntéshozók részére, helyi és országos szinten, információs táblák kerülnek kihelyezésre, cél a tudatosság növelése a célcsoportokban, és támogatást szerezzünk a kerecsensólyom védelméhez. Az állomány változásainak nyomon követésére egy átfogó monitoring program fut, amely nemcsak a kerecsensólyomra, hanem az ürgére is kiterjed.

 

Várt eredmények

A projekt eredményeképpen, a kerecsensólyom védelmének feltételei jelentősen javulnak a régióban. 2014-re a kerecsensólyom állománya 5 párra nő Dobrudzsában, Bulgáriában, 200 párra Magyarországon, 10 párra Romániában és legalább 35 párra Szlovákiában. 2020-ra az állomány 7 párra nő Dobrudzsában, Bulgáriában, 210 párra Magyarországon, 15 párra Romániában és legalább 40 párra Szlovákiában.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .