Трагичен край за ловния сокол от Банат

На Торо беше поставен сателитен предавател през 2013 г. в района на Банат (Румъния), което беше отразено в новините.

През октомври 2014 г. бяхме уведомени от центъра за мониторинг, че сигналът от сателитния предавател излъчва от една точка. Веднага нашият колега отиде на място – нива с люцерна, за да потърси птицата. Торо беше намерен ранен и отслабнал, но освен проблем с крилото, други видими  наранявания не бяха установени. Същия ден птицата беше закарана до Търгу Муреш, където беше прегледана от ветеринарния доктор Борка Виталис Левенте, но за съжаление не можеше да бъде спасена. Анализът от аутопсията показа наличие на множество паразити от видовете  Capillaria и Eimeria в храносмилателната система на птицата. Бяха установени и малформации, вероятно причинени от туберкулоза, която беше потвърдена от лабораторните анализи.

Смъртта на Торо е голяма загуба за популацията в региона на Банат, тъй като той беше размножаващ се мъжки, обитаващ района през последните 4 години.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .