Ловен сокол Falco cherrug е наблюдаван в близост до изкуствена гнездилка в Североизточна България

Екип на БДЗП/BirdLife Bulgaria установи на 05.03.2012 г. ловен сокол Falco cherrug в близост до поставена през 2010 г. метална гнездилка от унгарски тип, доказал се там като най-предпочитан от вида. Птицата е наблюдавана да лети и каца, ловувайки на различни места в района около гнездилката. Соколът е бил с пълна гуша, вероятно след успешна атака, тъй като в района са наблюдавани ята птици, които могат да бъдат негови потенциални жертви. „Един от многото критерии, по които БДЗП определя мястото на поставяне на изкуствените гнездилки, е наличието на достатъчно хранителен ресурс. Очевидно въпросното място е било правилно преценено през 2010 г.”, отбеляза д-р Петър Янков, един от експертите в международния проект „Бъдеще за ловния сокол” („Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия”), финансиран по програмата Лайф+ на Европейския съюз (LIFE09NAT-HU-000384).

Посоченото наблюдение на ловен сокол в близост до изкуствена гнездилка е второто за Северна България и първо за проектния район след започнатото от БДЗП поставяне на такива гнездилки през 2008 г. Това е успех и за Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД) – националната компания, поддържаща високоволтовата мрежа на България, сътрудничеството на която е от ключово значение за спасяването на ловния сокол. Поставянето на изкуствени гнездилки на високоволтови стълбове е наложено от сериозната заплаха от ограбване гнездата – основната причина, довела в края на ХХ век този вид до прага на изчезването от фауната на България. Изкуствените гнездилки са и основен елемент в стратегията на БДЗП за подпомагане естественото самовъзобновяване на популацията на ловния сокол в България.

ObservationAn aluminum nest box

. . . . . . . . . . . . . . . . . .