В търсене на ловни соколи в Румъния

Тъй като началото на гнездовия сезон на ловния сокол (Falco cherrug) е най-подходящото време за търсене на нови гнездящи двойки на терен, през март 2012 г. служители на „Милвус груп“ започнаха да издирват териториални двойки и гнезда в Западната равнина на Румъния и в Добруджа.

В Западната равнина, където предпочитанията на ловния сокол да заема гнезда на гарван по високоволтови електрически стълбове са добре известни, фокусирахме усилията си в оглеждане на елекропроводи в четирите провинции на западна Румъния. Този район съвпада и с проектаната територия по настоящия проект. До сега почти изцяло сме обследвали три от провинциите и в близко бъдеще ще покрием цялата работна територия. За 14 дни бяха проверени 750 км от високоволтовата електропреносна мрежа. По това трасе открихме общо 33 гнезда, от които 2 бяха заети от ловен сокол, 22 – от гарван, 8 – от обикновена ветрушка и едно бе празно. За съжаление, единственото гнездо на ловен сокол в страната, което ни беше известно от миналата година падна тази зима поради суровите метеорологични условия и двойката отсъства от района, където последно е била наблюдавана миналата година преди зимата.

Въпреки това, двете нови двойки, открити тази година в западната част на страната, ни вдъхват надежда за ловния сокол у нас и ни дават увереност, че чрез подобряване на гнездовите условия посредством поставяне на изкуствени гнездилки за птиците тази година, в близко бъдеще ще можем да говорим за стабилна популация на ловния сокол в Румъния.
В началото на март, наред с работата ни в Западната равнина, проведохме подобни дейности и в Добруджа. Първо трябваше да проверим онези части на планините Масин, където преди няколко години имаше гнездови територии на ловния сокол. За съжаление, подобно на ситуацията през миналата година, и тази година не установихме те да са заети от вида. Затова решихме да се съсредоточим върху второстепенни гнездови местообитания, т.е. да проверим високоволтови електропреносни мрежи, надявайки се, че добруджанските ловни соколи са сменили гнездовите си навици и предпочитанията им към гнезда на гарвани и врани върху високоволтови електрически стълбове са се увеличили.

За седем дни екипът на „Милвус груп“ идентифицира 19 участъка на електропреносната мрежа, което беше отправната точка при оценяването на високоволтовите електропроводи с обща дължина над 400 км. Броят открити гнезда не беше голям – само 12. Те бяха заети от белоопашат мишелов, сврака и сива врана. Въпреки намаления брой гнезда, резултатите по отношение на откриването на нови двойки ловни соколи надхвърлиха очакванията ни. В отсечка от около 15 км установихме 3 активни територии на ловен сокол. В две от тях екипът ни откри и по една двойка ловни соколи. За третата територия, където присъствието на двойка не бе потвърдено в момента поради регистрирането само на една възрастна птица, колегите ни от Румънското орнитологично дружество потвърдиха присъствието на две възрастни птици, формиращи двойка. По този начин броят на териториалните двойки, известни в Румъния изведнъж се увеличи на пет!

Въпреки че тази новина ни дава надежда за бъдещето на вида в страната ни, важно е да отбележим, че липсата на подходящи места за гнездене на ловния сокол е един от най-сериозните лимитиращи фактори за разрастването на популацията в Румъния. За разрешаването на този проблем в близко бъдеще, поставянето на изкуствени гнездилки на високоволтови електрически стълбове е повече от необходимо. При това, търсенето на ловни соколи не е приключило още и идентифицираните от „Милвус груп“ участъци на електропреносната мрежа в района ще бъдат предмет на обследване от нови експедиции, които планираме да проведем през настоящия гнездови сезон на ловния сокол. 

Двойка ловни соколи в района на Банат, фото: Лука Андрей Дехелиан

Ловен сокол на гнездо в Добруджа, фото: Наги Атила

Местообитания  на ловен сокол в Добруджа, фото: Наги Атила

. . . . . . . . . . . . . . . . . .