Dve kolónie sysľa pasienkového boli presunuté z ohrozených lokalít

Jedince z dvoch kolónií sysľa pasienkového, ktorých biotopom hrozilo zničenie, boli presunuté na bezpečnejšie pasienky. Počas piatich májových dní členovia organizácie Milvus stanovali uprostred ohrozených syslích kolónií na lokalite Banat v zapadnom Rumunsku. 

Odchyt bol realizovaný špeciálnymi živolovnými pascami. Bohužiaľ, nakoľko bolo potrebné odchyt zrealizovať okamžite, kvôli hroziacemu nebezpečenstvu zničenia lokality, bol odchyt realizovaný v období rozmnožovania sysľov. Preto boli gravidné samice okamžite vypúšťané, aby sa minimalizoval stres z odchytu – neskôr sa pre ne odborníci vrátili v čase vyvedených mláďat.

Odchytené sysle boli vážené a merané, tieto údaje boli využité na porovnanie jedincov z rozdielnych kolónií. Následne bol zabezpečený bezpečný transport na nové lokality.

Z lokality pri Arade boli jedince premiestnené 30 km severne, k mestu Sântana, na 300 hektárový pasienok v chránenom vtáčom území, ktorý je pravidelne spásaný ovcami.  Z lokality

SânnicolauMare putovali sysle na okraj chráneného územia vzdialeného len 10 km. Obe nové lokality majú stabilnú populáciu sysľa a nové zvieratá sa tu ľahko zabývali.

Nové lokality sú tiež blízko území, kde boli umiestnené búdky pre sokola rároha a kam sa sokol rároh tento rok aj vrátil.

Luke H. Dale

Photo: Aczél-Fridrich Zsuzsanna

Photo: Aczél-Fridrich Zsuzsanna

Photo: Aczél-Fridrich Zsuzsanna

Photo: Aczél-Fridrich Zsuzsanna

Photo: Aczél-Fridrich Zsuzsanna

Photo: Aczél-Fridrich Zsuzsanna

Photo: Aczél-Fridrich Zsuzsanna

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .