Descrierea proiectului

 

Obiectivele proiectului

Principalul obiectiv al proiectului este protecţia populaţiei şoimului dunărean (Falco cherrug) în Europa. Specia este pe cale de dispariţie în lumea întreagă, este listată în Anexa I. din Directiva Păsări, constituie specie prioritară fiind derularea proiectelor Life-Nature. Populaţia şoimilor dunăreni din Europa este estimată la aproximativ 450 de perechi. În prezent în Ungaria şi Slovacia trăiesc 47% din totalul menţionat. Datorită sprijinului financiar acordat de UE acest procent (47%) s-a stabilizat şi este în creştere, în timp ce populaţia lumii în uşoară scădere. Proiectul LIFE06 NAT/H/000096 a servit noi cunoştinţe în legătură cu factorii de periclitare existente pentru tinerii şoimi dunăreni, rata lor de supravieţuire, dinamica (migraţie, hoinărit). În aşa fel s-a dovedit că rata de supravieţuire a tinerilor poate fi mult mai mare decât a fost estimată înainte. Migrarea tinerilor şoimi acoperă zone foarte mari, din Spania până în Kazahstan, dar petrec mult mai mult timp şi în Bulgaria, România şi Serbia, unde găsesc locuri de cuibărit mai puţin aglomerate. Aceste spaţii pot deveni habitatele adecvate dacă şoimii vor găsi destule locuri de cuibărit şi în cazul în care numărul de factori de risc va scădea.

În cadrul noului proiect, partenerii din Ungaria şi Slovacia vor împărtăşi experienţele câştigate pe parcursul primului proiect LIFE06 NAT/H/000096 către partenerii din Bulgaria şi România, pentru a le împărtăşi cele mai bune practici în ceea ce priveşte protecţia şoimilor dunăreni.

În acelaşi timp proiectul contribuie la eliminarea unor factori de risc.

Principalii factori care pot afecta populaţia şoimului dunărean sunt următorii: degradarea cuiburilor naturale, degradarea habitatului de hrănire, pierderea resurselor de hrană, creşterea mortalităţii cauzate de electrocutare sau vânare, rată scăzută de cuibărire datorită prăbuşirii cuiburilor naturale, deranjul antropic, rată de mortalitate ridicată pe timpul migrării şi în cartierele de iernare.

Scopul acestui proiect este crearea de condiţii favorabile pentru extinderea populaţiei şoimilor dunăreni în ţările învecinate, iar în aceeaşi timp de a stabiliza această populaţie. În acest fel creşterea populaţiei va fi vizibilă în toată Europa.

 

Activităţi şi metode

Proiectul pune accentul pe crearea şi protecţia unor locuri potrivite de cuibărit, prin crearea unor habitate potrivite şoimilor dunăreni şi prin amplasarea unor cuiburi artificiale.

Eforturile programului se accentuează pe înţelegerea mai bună şi profundă în ceea ce priveşte preferinţele de alimentare şi de habitat a șoimilor dunăreni, introduce măsuri de management propice pentru habitatul popândăului (Spermophilus citellus) ce urmează să fie implementate în situri Natura 2000, şi elaborează o propunere pentru modificarea sistemului de subvenţionare în măsurile de agromediu în favoarea unui management adecvat al habitatelor relevante pentru specia ţintă. În anumite habitate pentru şoimi vor avea loc activităţi de repopulare cu popândăi. Activităţile proiectului cuprind şi activități prevăzute pentru scăderea mortalităţii. Acestea includ izolarea stâlpilor de medie tensiune în apropierea cuiburilor şi habitatelor, precum şi păzirea cuiburilor, prin care va scade numărul cuiburilor distruşi de către vânători. Cu ajutorul aparatelor emiţătoare prin satelit va fi evaluată dinamica şoimilor pe timpul migraţiei şi vor aduna informaţii referitoare la zonele de iernare. Tot cu ajutorul acestor emiţătoare va fi posibil identificarea habitatelor utilizate de către păsările adulte în acele zone unde funcţionează sau sunt planificate parcuri eoliene. Scopul acestei acţiuni este de a înţelege mai precis impactul turbinelor eoliene asupra șoimilor dunăreni. Rezultatele obţinute vor fi utilizate în viitor în proceselor de  proiectare şi autorizare a noilor parcuri eoliene. Se vor demara multiple activităţi de comunicare dedicate în primul rând agricultorilor, fermierilor, vânătorilor şi politicienilor atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, iar pentru publicul larg vor fi amplasate panouri informative. Scopul acestor activităţi este de a creşte gradul de conştientizare în rândul grupurilor ţintă, şi a obţine sprijin în favoarea şi protecţia şoimilor dunăreni.

Pentru a putea evalua schimbările în tendinţele populaţiei cât şi succesul acţiunilor de conservare a proiectului, un amplu program de monitoring ne va informa despre schimbările în populaţiile de  F. cherrug respectiv S. citellus.

                                                  

Rezultate aşteptate

Ca rezultat al acestui proiect condiţiile de conservare a şoimului dunărean se vor îmbunătăţi semnificativ în regiune. Este de aşteptat ca până în 2014 populaţia şoimului să ajungă la 5 perechi în Dobrugea (Bulgaria), 200 de perechi în Ungaria, 10 perechi în România, şi cel puţin 35 de perechi în Slovacia, iar până în 2020 populaţia să crească până la 7 perechi în Dobrugea (Bulgaria), 210 perechi în Ungaria, 15 în România şi cel puţin 40 de perechi în Slovacia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .