Rezultate

Şoimul dunărean revine în forţă >>

Filmul prezintă coservarea Şoimului dunărean (Falco cherrug), un proiect finanţat de Uniunea  Europeană. Proiectul  este o colaborarea între specialişti din patru ţări: Bulgaria, Ungaria, România şi Slovacia , ca urmare şoimul dunărean cuibăreşte iarăşi cu success şi îşi măreşte efectivele de la an la an în arealul din Europa centrală şi de est.

 

Conservarea șoimului dunărean în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia 2010–2014 (PDF) >>

 

Rezultatele proiectului până în data de 30 septembrie 2013:

 • A avut loc efectuarea evaluărilor în teren și colectarea informațiilor de la grupurile țintă precum și elaborarea unui baze de date GIS și introducerea datelor în acesta. S-a evaluat efectele exercitate de către tehnicile folosite în agricultură respectiv sistemul de compensații și plăți asupra habitatelor și bazei trofice a șoimului dunărean. Îmbunătățirea sistemelor existente de plăți compensatorii din punctul de vedere al conservării șoimului dunărean va fi posibilă pe baza informațiilor obținute. În Bulgaria măsurile de agromediu elaborate pentru protecția șoimului dunărean vor fi incluse într-un pachet deja existent, elaborat pentru o altă specie de interes, acvila de câmp. În ceea ce privește situația din România, aici se va trimite o propunere de măsuri de agromediu la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În Bulgaria 30, în România 100 de agricultori au fost contactați, iar materialele informative sunt pregătite pentru a fi distribuite. (A1)
 • S-au identificat limitele de distribuție ale coloniilor de popândăi în două SPA-uri selectate cât și în câteva habitate identificate ca fiind folosite de șoimi dunăreni. Raportul se elaborează pentru grupul de lucru responsabil pentru elaborarea pachetelor de agromediu din cadrul MADR. (A2)
 • S-au colectat date din teren privitoare la activitatea șoimilor dunăreni în raza parcurilor eoliene. 32 de transmițătoare satelitare s-au achiziționat. Numeroase șoimi au fost echipați cu astfel de transmițătoare, după cum urmează: 17 șoimi adulți și 6 exemplare tinere în Ungaria, 3 juvenili și 2 adulți în România, un juvenil în Cehia, 4 juvenili în Slovacia. (A3)
 • Câte-o cameră web a fost instalată la cuiburi montate pe stâlpi de electricitate de înaltă tensiune în Ungaria respectiv Slovacia. Camera din Ungaria a funcționat on-line în 2011, 2012 și 2013, iar cea din Slovacia putea fi urmărită prin internet în 2012. 14 foto-trapuri au fost instalate în Ungaria. În Slovacia aceste camere, pe lângă scopul lor de a ajuta la identificarea speciile de pradă cu ce se hrănesc șoimii, au folosit și în vederea păzirii cuiburilor. Imaginile colectate cu aceste aparate au fost analizate. (A4)
 • S-au semnat contractele de colaborare cu fermierii slovaci care activează în aria model. În toate aceste zone câte 20 de hectare au fost gestionate în conformitate cu tehnicile agricole indicate în vederea protecției șoimului dunărean. Au avut loc cinci întâlniri cu comisia de dezvoltare rurală din Slovacia. Propunerile au fost trimise spre ministerul agriculturii din Slovacia (C1).
 • Numeroase cuiburi artificiale au fost amplasate: șapte cuiburi confecționate din lemn și 67 fabricate din aluminiu au fost montate pe arbori respectiv stâlpi de electricitate din România. (C2)
 • 235 de popândăi au fost repopulați în Ungaria, 49 în România și 387 în Slovacia. Celor din urmă li s-au aplicat microcipuri în vederea identificării lor în viitor (C3).
 • S-au efectuat evaluări în vederea identificării acelor linii de electricitate de medie tensiune, care periclitează viața șoimilor prin electrocutare. S-au achiziționat materialele izolatoare în Bulgaria (BSPB), România (Milvus, SOR) și Slovacia (ZSE). 316 stâlpi de medie tensiune s-au izolat în Bulgaria, 2815 în Ungaria, 23 în România și 744 în Slovacia (C4).
 • Câte două voliere s-au construit în Slovacia și România. Se lucrează la reabilitarea mai multor șoimi dunăreni bolnavi sau accidentați, atât Ungaria, cât și în România și Slovacia. În Ungaria și Slovacia unele exemplare au deja fost eliberate cu succes în natură. (C5)
 • Trei aparate foto-trap cu sistem GSM au fost montate la trei cuiburi diferite. Cuibăritul a fost de succes în toate cele trei cuiburi. (C6)
 • Trei juvenili au fost echipați cu transmițătoare în România. (C7/A3)
 • Trei conferințe internaționale (2010, 2011, 2013) au fost organizate de către MAVIR, Ungaria. La ultima conferință a fost reprezentată și ENEL România. Partenerii din proiect au colaborat în vederea amplasării cuiburilor artificiale cu ENEL, Electrica și Transelectrica. (D1)
 • Există o înțelegere cu ENEL România în vederea izolării stâlpilor de medie tensiune în România. Lucrările de izolare au și început. (D2)
 • 2 panouri informative au fost amplasate în Bulgaria, 14 în Ungaria, 3 în România, 2 în Slovacia (D3).
 • S-a elaborat și funcționează site-ul oficial al proiectului www.kerecsensolyom.mme.hu (D4)
 • S-a elaborat un afiș. Câte 1000 de bucăți se vor distribui în Bulgaria și România, respectiv 2500 în Ungaria (din care 2000 deja au și fost distribuite). Au fost de asemenea distribuite 300 de DVD-uri cu filmări efectuate prin camerele web amplasate la cuiburi. 300 de tricouri și 500 de postere s-au distribuit în Slovacia. (D5)
 • Două conferințe de presă au fost organizate. Publicul larg a fost informat despre proiect prin 5 comunicate de presă, 11 materiale TV și 1 material radio, 7 articole și 76 articole on-line. (D6)
 • În 2013 a început monitorizare cuiburilor artificiale. (E1)
 • În patru cazuri s-au notat rezultate pozitive privind activitățile de repopulare cu popândăi în situri N2000. (E2)
 • Continuă monitorizarea stâlpilor de medie tensiune izolați. (E3)
 • Echipa de management al proiectului a evitat și a soluționat cu succes problemele birocratice, efectuează regulat vizite la partenerii proiectului. (E4)
 • S-a schimbat auditul extern al proiectului, monitorizarea financiară a proiectului este efectuată în permanență. (E5).
 • Partenerii au fost instruiți în vederea unei colaborări fructuoase în cadrul proiectului, metodele de lucru au fost standardizate și adaptate pentru fiecare țară participantă. (E6)
 • Trei întâlniri a avut comisia de control al proiectului, cu numeroase participanți din partea partenerilor. (E7)
 • Zone uriașe au fost evaluate în Bulgaria și România. În România s-au identificat 5 perechi noi de șoim dunărean, dintre care mai multe au cuibărit cu succes. (E8)
 • Două expediții au avut loc în vederea asigurării protecției șoimilor dunăreni din aria de proiect care hoinăresc prin Ucraina. Am contribuit cu succes la activitatea grupului de lucru al șoimului dunărean din cadrul CMS (Conferința de la Bonn). (E9)

 

Mid-term Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 21/10/2013

 

Report for Dobrogea (PDF) >>

Report of teh 13 - 19 June 2013 trip to Dobrogea and southern Romania for the Saker Falcon

 

Progress Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/07/2011 to 31/12/2012

Reporting Date: 07/01/2013

 

Satellite-tracked Sakers in Ukraine (PDF) >>

 

2012 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

 

2011 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

 

Experts' visit to Ukraine (PDF) >>

29 May - 10 June 2011

 

Inception Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 30/06/2011

Reporting Date: 15/07/2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .