Eredmények

A kerecsensólyom folytatja útját >>

A film a kerecsensólyom (Falco cherrug) megőrzését szolgáló, az Európai Unió támogatásával zajló védelmi programot mutatja be. Négy ország: Bulgária, Magyarország, Románia és Szlovákia szakembereinek összehangolt munkájának eredményeként, a faj sikeresen fészkel és évről-évre terjeszkedik közép-európai élőhelyein.

 

A KERECSENSÓLYOM VÉDELME ÉSZAKKELET BULGÁRIÁBAN, MAGYARORSZÁGON, ROMÁNIÁBAN ÉS SZLOVÁKIÁBAN 2010–2014 (PDF) >>

 

A projekt eredményei 2013 szeptemberéig:

 • Elvégzett terepi felmérések, adatok gyűjtése az érdekcsoportoktól. GIS adatbázis létrehozása és feltöltése. A mezőgazdasági gyakorlat és támogatások hatásának felmérése a kerecsenek élőhelyére, és táplálékbázisára. Az eredmények alapján a támogatási rendszerek tovább finomíthatók a kerecsenek védelmének elősegítésére. Bulgáriában ez, a már létező parlagi sas támogatási rendszerbe került beillesztésre, míg Romániában a támogatási rendszer terve a minisztériumnak lesz benyújtva. A szóróanyagok nyomtatásra készek Bulgáriában, ahol évente 30, Romániában pedig évente 100 gazdát kerestek meg a projektpartnerek. (A1)
 • Azonostásra és felmérésre kerültek az ürgekolóniák a két romániai SPA és az újonnan talált kerecsen élőhelyek területein. Elkészült ezekről a felmérésekről a jelentés. A javaslattervezet a minisztérium agrár-környezetvédelmi munkacsoportja számára elkészült, és megvitatásra került. (A2)
 • Megtörtént a terepi adatgyűjtés a szélerőművek környékén kóborló madarak kapcsán. 32 jeladó került megvásárlásra Magyarországon. Összesen 17 öreg és 6 fiatal madarat jelöltünk Magyarországon, 3 fiatalt és 2 öreget Romániában, 1 fiatalt Csehországban. Szlovákiában 4 jeladó került fel fiatal madarakra. (A3)
 • Egy-egy web kamerát szereltünk fel Magyarországon és Szlovákiában fészkekhez. A magyar kamera 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban került online adásba, a szlovák kamerát 2012-ben lehetett megfigyelni a neten. 14 kameracsapda került fel fészkekhez Magyarországon. Szlovákiában a táplálék-analízis mellett, fészekőrzésre is használták a kameracsapdát. A felvételek kiértékelésre kerültek. (A4)
 • A mintaterületeken aláírásra kerültek a szerződések a gazdákkal. Minden területen 20 hektár területet műveltek ennek megfelelően mindkét évben. Öt találkozó volt a vidékfejlesztési munkacsoporttal. A javaslatokat elküldtük a minisztériumba. (C1)
 • Az összes tervezett fészekládát kitettük Bulgáriában; hét 1-es, és 67 db 2-es típusú fészekláda került kihelyezésre Romániában. (C2)
 • 235 ürgét telepítettünk át Magyarországon, 49-et Romániában, és 387-et Szlovákiában – utóbbiak mikrocsip implantátumokat is kaptak. (C3)
 • Megtörténtek az alapállapot-felmérések a középfeszültségű oszlopok mentén. A szigetelőanyagokat megvette a BSPB Bulgáriában, a Milvus és a SOR Romániában és a ZSE Szlovákiában. Összesen 316 oszlopt szigeteltek Bulgáriában, 2815-öt Magyarországon, 23-at Romániában és 744-et Szlovákiában. (C4)
 • 2x2 röpde épült Szlovákiában és Romániában. Sérült madarakat kezeltünk Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Meggyógyult madarakat engedtünk el Magyarországon és Szlovákiában. (C5)
 • Három fotócsapda, GSM kapcsolattal felszerelve került kihelyezésre, mindhárom pár sikeresen költött. (C6)
 • Három fiatal kapott jeladót Romániában (C7/A3)
 • A MAVIR három nemzetközi konferenciát szervezett 2010-ben, 2011-ben és 2013-ban. Utóbbin az Enel (Románia) is képviseltette magát. A romániai projekt partnerek több találkozót szerveztek a helyi áramszolgáltatókkal, és a minisztériummal. Megállapodás született az Enel-lel, az Electricá-val és a Transelectricá-val fészkelőládák kihelyezéséről. (D1)
 • A Román Elektromos Művek döntéshozói beleegyeztek a középfeszültségű oszlopok szigetelésébe, és elkezdték azt. (D2)
 • Bulgáriában 2, Magyarországon 14, Romániában 3, Szlovákiában 2 tájékoztató táblát helyeztünk ki. (D3)
 • Elkészült és üzemel a projekt honlapja: www.kerecsensolyom.mme.hu (D4)
 • Elkészült a poszter, amelyből Bulgáriában, Magyarországon és Romániában összes 1000 példányt nyomtattunk. 1000-1000 szórólap került kinyomtatásra Bulgáriában és Romániában, míg Magyarországon 2500, amelyből 2000 már szét lett osztva. A bekamerázott magyarországi fészek felvételeiből 300 DVD készült és lett szétosztva. 300 póló, és 500 brosúra készült Szlovákiában. (D5)
 • Két sajtókonferencia került megszervezésre, öt sajtóközlemény lett kiadva, 11 tv és 1 rádiómegjelenés volt, 7 újság, és 76 online megjelenés tájékoztatta az érdeklődőket a projektről. (D6)
 • 2013-ban elkezdődött a fészkelőládák monitoringja. (E1)
 • Az ürge-áttelepítések sikerességét négy Natura 2000 területről jelentették, a téli nyugalmi időszakig. (E2)
 • Repatriations were confirmed successful in four NATURA 2000 sites until the dormant period. (E2)
 • Ismételt felméréseket végeztünk a szigetelt oszlopok alatt. (E3)
 • A projekt menedzsment aktívan vezeti a munkát, és sikeresen megoldotta a felmerült bürokratikus problémákat. Rendszeresen látogatja a projekt partnereket. (E4)
 • A projekt auditorát lecserélték, projekt pénzügyi monitoringja folyamatos. (E5)
 • A projekt stáb képzése megtörtént, és egységesítésre kerültek a projekt munka folyamatai. (E6)
 • Három alkalommal került sor a Vezetői találkozóra a három egymást követő évben, amelyeken sok partner vett részt. (E7)
 • Nagy területeket vizsgáltunk át Bulgáriában és Romániában. Romániában öt új párt regisztráltunk, köztük sikeresen költő párokat is. (E8)
 • Large areas were surveyed in both countries. 5 pairs were found in Romania among them a new successfully breeding pair. (E8)
 • Két látogatást tettünk Ukrajnába, hogy segítsük a kerecsenvédelmet, és így is segítsük az Ukrajnába kalandozó kerecsenjeinket. Hatékonyan járulunk hozzá a CMS (Bonni Egyezmény)  kerecsensólyom-védelmi munkájához. (E9)

 

Mid-term Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 21/10/2013

 

Report for Dobrogea (PDF) >>

Report of teh 13 - 19 June 2013 trip to Dobrogea and southern Romania for the Saker Falcon

 

Progress Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/07/2011 to 31/12/2012

Reporting Date: 07/01/2013

 

Satellite-tracked Sakers in Ukraine (PDF) >>

 

2012 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

 

2011 Saker Breeding Results in Hungary (PDF) >>

 

Kerecsensólymok és kerecsensólyom-védelem Ukrajnában (PDF) >>

Összefoglaló a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak ukrajnai útjáról (2011. május 29. - június 10.)

 

Inception Report (PDF) >>

Covering the project activities from 01/10/2010 to 30/06/2011

Reporting Date: 15/07/2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .