Terminológia

Identifikácia sokola rároha podľa veku:

 1. Mláďa na hniezde (Pull): Nelietajúce. Biele operenie, nohy a ozobie sú modrasté.
 2. uvenil (Juv): Mladý vták, ktorý z hniezda vyletel v roku pozorovania. Mladé vtáky sú hnedé, ale  perlovanie na hrudi a bruchu je výraznejšie a splýva do pozdĺžnych pruhov, uzdička je výraznejšia a aj hlava je tmavšia ako u dospelých jedincov.
 3. Subadult (Imm): Jeden až trojročný vtákm, od januára roku nasledujúceho po vyletení až do decembra tretieho roka. V tomto období dvakrát preperujú, operenie sa stáva svetlejším. Nohy a ozobie žltnú.
 4. Adult (Ad): Dospelý  jedinec. Od štvrtého kalendárneho roku (4 cy). Chrbtová časť dospelých vtákov je žltohnedá, hlava zväčša svetlá, niekedy až skoro biela. Uzdička - tzv. fúzy, sú úzke, nevýrazné. Pre dospelé vtáky je charakteristická svetlá, často biela hruď, a perlovanie, výraznejšie v brušnej časti. Nohy a zobák sú žlté. Dospelé vtáky sú vo všeobecnosti svetlejšie ako mladé.

Určovanie pohlavia: samice sú zvyčajne o 20% väčšie a tmavšie ako samce.

 

Pojmy označujúce biotopy:

 • Hniezdisko alebo teritórium: Územie v okruhu 2 km okolo hniezda, kde bolo pozorované hniezdenie v danom, alebo predošlom roku. Hniezdiská môžu mať rôznu veľkosť v závislosti na biotope. Základom je vedieť, kde je lokalizované hniezdo a kde sa zdržiava pár.
 • Loviská: Územie, kde boli sokoly pozorované pri love.
 • Potenciálne hniezdne a potravné teritóriá: Územie v okruhu 5 km od známeho hniezda za posledných 10 rokov, ako aj dočasne obývané územia, kde môžu byť sokoly pozorované v pároch.
 • Odpočinkové lokality: Územia v hniezdiskácha alebo loviskách, ktoré rárohy pravidelne využívajú na odpočinok.

 

Druhy náhradných hniezd:

 1. Drevená podložka: Obdĺžniková, otvorená drevená konštrukcia, umiestňovaná spravidla na stromy.
 2. Uzavretá hliníková búdka: Umiestňovaná na elektrické stožiare, v tvare kocky, hliníková, otvorená z jednej strany. Používajú sa tiež drevené búdky, na stožiare alebo na stromy.
 3. Prútené hniezdo (kôš): imitácia prirodzených hniezd, umiestňovaná na stromy, vyplnená štrkom.
 4. Otvorená hliníková podložka: Umiestňovaná na stožiare, trojuholníkového tvaru.

 

V rámci projektu sa typ 1 a 2 používa v Maďarsku a typ 2 a 3 na Slovensku.

 

Označovanie jedincov:

PIT krúžky: Boli využívané pasívne PIT (Passive Integrated Transmitter) krúžky, čo sú hliníkové krúžky s mikro anténou, ktorá vysiela jedinečné kódy do prijímača, pri príjme energie (viď PIT anténa), takže jedinca je možné idenfikovať. (Farebné krúžky sa rýchlo znečistia a nie je možné prečítať kód.) PIT krúžky boli využité na pravú nohu.

PIT-anténa sa používa na čítanie PIT krúžkov, na vzdialenosť 4 cm po tom, čo sa umiestni do hniezda a po odčítaní údajov sa z neho vyberie.

Ornitologické krúžky sa používajú na ľavú nohu.

Satelitná vysielačka - PTT (Platform Transmitter Terminal): Zariadenie využívané na sledovanie jedincov, umiestňované na chrbát ako malý batoh. S využitím telemetrie sú sokoly sledované s veľkou presnosťou. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .