Șoimul dunărean evită parcurile eoliene din Capul Kaliakra, Bulgaria

În data de 09.02.2012, membrii echipei BSPB au observat un șoim dunărean (Falco cherrug) zburând spre nord, pe teritoriul sitului Natura 2000 SPA Kaliakra (BG0002051). Pasărea, care s-a dovedit a fi un exemplar de anul doi, a apărut dinspre sud, la o altitudine de circa 20 m, iar când s-a apropiat de prima turbină eoliană, brusc și-a schimbat direcția spre est pentru a evita parcul eolian.  

După cum este bine cunoscut, turbinele eoliene, pe lângă capacitatea lor de a ucide păsări, au și un efect de barieră. Acest efect de barieră se manifestă prin împiedicarea păsărilor de a folosi rutele naturale și preferate de ele, aspect cu consecințe serioase. Există date care ne fac să credem că, această barieră este evidentă mai ales în zonele unde turbinele au o densitate mai mare, cum se întâmplă să fie și în ”Cadrilater”, adică partea bulgară a Dobrogei.

„Această observație reprezintă prima evidență din Bulgaria a efectului de barieră asupra șoimului dunărean, specie amenințată la nivel global” a spus Dr. Petar Iankov, unul dintre experții proiectului internațional Life “Conservarea șoimului dunărean în NE Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia” (LIFE09NAT-HU-000384). Un fenomen similar a fost observat și în cursul cercetărilor făcute de către unul dintre partenerii proiectului, MME/BirdLife Hungary. În condiții meteorologice mai severe, cu vânt puternic sau vizibilitate redusă, aceste cazuri pot conduce la moartea păsărilor, deoarece precum este bine cunoscut, altitudinea preferată de zbor a șoimilor dunăreni este similară cu altitudinea palelor unei turbine.

In același zi, o altă echipă BSPB a observat un al doilea șoim dunărean zburând spre nord peste SPA Batova (BG0002082). Cele două semnalări poate indica începutul dinamicii de primăvară a șoimilor dunăreni spre teritoriile lor de cuibărit, ele ajungând acolo de obicei pe la sfârșitul lunii februarie.

Kaliakra (Photo: Petar Iankov - BSPB)
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .