Adatlapok kitöltése

A fejlécet értelemszerűen egységesen töltsük ki.

A település neve: A fészekhez legközelebb eső település nevét írjuk be. Az első fontos azonosító ezért azt olvashatóan nyomtatott nagybetűkkel töltsük ki.
Projekt terület: Jelöljük meg, hogy az adatfelvétel projekt területen belül vagy kívül történt.
Akció száma: Ha a projekt területen belül dolgozunk, akkor meg kell adni az érintett Akció számát. Ahol az adatlapot több Akciónál is használjuk, akkor azokat is jelöljük.

Fészekazonosító szám: Egy revírben több fészek is lehet, ezért 1-gyel kezdődően, folyamatosan számozzuk.

Revír kód: A revír titkosított rövidítése. A revír kódok kialakításánál figyelembe vesszük a korábban használt kódokat és adatokat is. Ezért minden területi koordinátorral személyesen egyeztetni fogunk.

Revír kezdete: Ide az első költés vagy költési kísérlet évszámát írjuk be.

UTM kód cellába az állományfelmérő programoknál használt térképeken is megtalálható 10 x 10 km-es UTM négyzetek 4 jegyű kódját kell beírni, melyhez a terület köthető. Akik szeretnének a fent ismertetett UTM rácsozattal ellátott térképekhez jutni, kérjük, jelezzék az MME Monitoring Központ elérhetőségein: MME Monitoring Központ, 4401 Nyíregyháza 1., Pf. 286., E-mail:monitoring@mme.hu

Adatvédelem: 
GPS kódokat biztonsági okokból központilag nem gyűjtünk. Azokat, az adott területi felelős, a fészekazonosítóval együtt listázza ki és őrizze meg. Amennyiben valamilyen okból szükség van GPS kódra, azt az adott terület felelősével egyeztetni fogjuk. Mások munkaterületén a fészkek GPS kóddal történő adatgyűjtését ne végezzük.

1. KERECSENSÓLYOM-REVÍR MEGFIGYELÉSI ADATLAP
Évente egy ilyen adatlapot kell fészkenként, ha az nem ismert, akkor revírenként kitölteni.
4. ponthoz:Fontos, hogy a revírben tartózkodó kerecsensólymok jellemző színezetét jól megfigyeljük, így a későbbiek folyamán biztosabban meg tudjuk határozni a párokat ill. a párban történt változást. Próbáljuk megfigyelni, van e gyűrű a lábukon.
5. ponthoz: Az itt felsoroltadatokat hónap és nap megjelölésével, több alkalommal is ki lehet tölteni! (Az itt szereplő adatoknak meg kell egyezniük a menetlevelek dátumával!)
A projekt keretében kitett műfészkek esetében az akció száma:D1 (lakottság ellenőrzése) ésD7, még atermészetes és a korábbi műfészkek esetébenD7. A megfelelő Akció számot a fejlécnél be kell jelölni!
Az ismert, ellenőrzött fészekből kirepült fiatalok számát ide írjuk!
6. ponthoz: Fontos a kotlási időszak kezdetének a megfigyelése, mert ebből bizonyos mértékig következtetni lehet a párokban történt változásokra. A jól összeszokott gyakorlott párok évente közel azonos időpontban kezdik a költést. Az újonnan összeállt párok általában később kezdenek költeni.
7. ponthoz: Előfordulhat, hogy a nehéz terepviszonyok miatt nem találjuk meg a fészket, de közvetlenül a kirepülés utáni időszakban (általában június végéig) a revírben fiatal sólymokat látunk, azok bizonyára egy közeli fészekből repültek ki. A megfigyelt fiatalok számát ide írjuk.
8.ponthoz: Sikertelen költés esetén próbáljuk behatárolni a sikertelen költés okait és az időpontot.

Az adatlapok leadási határideje: minden év július 15-ig, a júniusi havi jelentéssel együtt.
 

2. KERECSENSÓLYOM-FÉSZEK NYÍLVÁNTARTÓ ADATLAP 
Ez az adatlap a korábbi évekből ismert és az új fészkek dokumentálásához szükséges.
1.ponthoz: Ez az adatlap szolgál a műfészek kihelyezésének dokumentálására (C1 Akció) is.
A projekt keretében kitett műfészkek esetében az akció száma:D1.
A természetes és a korábbi műfészkek esetébenD7. 
A megfelelő akció számot be kell jelölni!
4.ponthoz: Ennél a pontnál, fán, sziklán, oszlopon a 2 km-es körzetben a fészek környezetét írjuk le becsült adatok alapján.
5.-6.-7. pontokhoz: A fészek elhelyezkedését és a fészek típusokat írjuk le.
A „magányos fa” = a fészek 500 m-es körzetében nincs másik fa.
8.ponthoz: Műfészek kihelyezése és a karbantartás időpontja.
9. ponthoz:Amennyiben veszélyeztető tényezőt észlelünk, jelentsük a területi koordinátornak.
Az adatlap leadási határideje: az elvégzett munkát követően a havi jelentés részeként a következő hónap 15-ig.

3. KERECSENSÓLYOM GYŰRŰZÉSI ADATLAP
Figyelem! A fiókák gyűrűzését a Life kutatási engedélyében megnevezett személyek végezhetik.
PIT- gyűrűket mindkét országban egységesen a fióka jobb lábára kell tenni. Várhatóan 2009-től jelennek meg a PIT gyűrűs költő párok. Az ilyen fészkeknél a fiókák gyűrűzését és a szülők azonosítását lehetőleg egyszerre kell elvégezni. A PIT- gyűrűkkel kapcsolatos tevékenységről a későbbiek folyamán részletes tájékoztatót fogunk készíteni.
6. ponthoz: PIT- gyűrűt a fióka jobb lábára, az ornitológiai gyűrűt a fióka bal lábára helyezzük.
Fontos a gyűrűzött fiókák kor és ivari meghatározása, ezért a gyűrűzést a területi felelősökkel külön egyeztetni fogjuk.
7.-8.-9. pontokhoz: Tojásos időszakban a fészkeket nem ellenőrizzük. Esetenként spektívvel, kamerával vagy más módszerrel sikerül megállapítani a tojások számát akkor ide írjuk.
10.-11. pontokhoz: A sérült ill. záptojásokat lehetőleg hűtőszekrényben kell tárolni és a lehető legrövidebb időn belül Bagyura Jánoshoz, kell eljuttatni, mert központilag történik a vizsgálatuk.
A sérült vagy elpusztult fiókákat az Országos Állategészségügyi Intézetbe kell szállítani.
Címe: 1149 Budapest, Tábornok utca 2.
Az adatlap leadási határideje: a gyűrűzést követően a havi jelentés részeként a következő hónap 15-ig.

4. KERECSENSÓLYOM TÁPLÁLÉKMARADVÁNY- ADATLAP
A kerecsensólyom fészkekből általában kétszer gyűjtünk táplálékmaradványt. Először a gyűrűzés alkalmával, másodszor a fiatalok kirepülése után. A fészekből és a fészek alatt is gyűjtsünk táplálékmaradványokat,(csont, szőr, madártoll, köpet stb.) A gyűjtés közben felismert zsákmányállatokat jegyezzük fel az adatlapra, különös tekintettel a ritka fajokra. Ezeket az adatokat a táplálékmaradványok vizsgálati eredményével egyeztetni fogjuk.
A kitöltött adatlapot egy nedvességtől védő külön tasakba tegyük a táplálékmaradványok mellé.
A táplálékmaradványokat Bagyura Jánoshoz kell eljuttatni, központilag történik a vizsgálatuk.

5. KERECSENSÓLYOM TOLL ADATLAP
A táplálékmaradványok gyűjtésével párhuzamosan ill. bármelyik akció folyamán, amikor a kerecsensólyom revírben tartózkodunk lehetőség szerint, gyűjtsünk kerecsensólyom tollakat. A tollakat egy zárt nejlon tasakba tegyük és az azonosítás érdekében, a kitöltött adatlapot tegyük mellé.
A tollakat Bagyura Jánoshoz kell eljuttatni.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .