Kerecsensólymok nyomában

A kerecsensólymok (Falco cherrug) idei költési időszakának kezdetén, kihasználva a revírek beazonosítására legalkalmasabb időszakot, a “Milvus Csoport” kerecsensólyom-védelmi projektjében alkalmazott szakemberei új párok és fészkelőhelyek beazonosítása céljából indultak terepre, párhuzamosan dolgozva Románia nyugati részén, valamint Dobrudzsában.

A Magyar Alföld romániai területein, a sólymok már jól ismert preferenciájára alapozva a magasfeszültségű oszlopokon elhelyezkedő hollófészkek iránt, a keresést az említett nagyfeszültségű elektromos hálózatokra koncentráltuk a 4 nyugat-romániai megyében, melyek egyben a “Milvus Csoport” munkaterületét képezik a Life projekt keretén belül. Jelen pillanatig közel 3 megyében sikerült teljes egészében leellenőrizni a nagyfeszültségű áramvezetékeket. Összesen 14 terepen töltött nap alatt 750 kilométernyi vezetéket sikerült átfésülni. Ezeken a vezetékeken 33 fészket találtunk, melyek közül kettőt kerecsensólyom foglal, 22-őt holló, 8-at vörös vércse, valamint 1 fészek üres. Sajnálatos módon a tavalyi évben egyetlen ismert romániai kerecsensólyom pár fészke a tél ideje alatt leesett, így az egyetlen ismert tavalyi revírben idén nem tartózkodtak madarak. E revírben a madarakat utoljára késő ősszel sikerült megfigyelni. Az újonnan megtalált két kerecsensólyom pár reményt képvisel a romániai kerecsensólyom populáció számára, és ugyanakkor azt a hitünket erősíti, az idei évre tervezett műfészek kihelyezések által a kerecsensólymok költési körülményei jelentősen javulnak, és lehetőség nyílik egy stabil állomány kialakulására.

Március elején, a nyugat-romániai terepmunkával párhuzamosan, hasonló tevékenységek folytak Dobrudzsa területén is. A terepkiszállás elsődleges céljai között szerepelt a Măcin-hegység térségében a kerecsensólyom számára megfelelő fészkelőhelyek leellenőrzése esetleges territoriális madarak azonosítása végett, valamint észak- és közép Dobrudzsa fontosabb elektromos légvezeték csomópontjainak és jelentősebb nagyfeszültségű vezetékeinek feltérképezése és leellenőrzése.
Az egy hetes terepkiszállás a Măcin-hegységi fészkelőhelyek felkeresésével kezdődött. A korábbi évekből ismert kerecsensólyom revírekben, a tavalyi évhez hasonlóan, sajnálatos módon idén sem sikerült egyetlen sólymot sem megfigyelni, így a keresési akció folytatásaként a csapat tagjai a nagyfeszültségű áramvezetékeket vették célba. A kerecsensólymok nagyfeszültségű áramvezetékek iránti preferenciája már korábban bebizonyosodott, így a szakemberek a nyugat-romániai munkaterületen alkalmazott keresési stratégiát követve próbáltak meg újabb sólyompárokat beazonosítani. A terepkiszállás időtartama alatt összesen 19 elektromos légvezeték csomópontot azonosítottak be, melyek kiindulópontokként játszottak szerepet a közel 400 kilométernyi nagyfeszültségű áramvezeték leellenőrzése során. A felmérés alatt mintegy 12 fészket sikerült beazonosítaniuk. A talált fészkek nagyrészét pusztai ölyvek (Buteo rufinus) foglalták, akadt viszont szarka (Pica pica) és dolmányos varjú (Corvus cornix) fészek is.

A Dobrudzsában folytatott keresési akció sikerességét három, mindezidáig ismeretlen kerecsensólyom revír beazonosítása jelentette. Mindhárom revír esetében a fészkek nagyfeszültségű áramvezetékek tartóoszlopain helyezkednek el. A három revírből kettőben területfoglaló párat sikerült azonosítani. A harmadik revírben egyetlen madarak figyeltek meg az adott időpontban, azonban a Román Madártani Egyesület munkatársai által végzett utólagos terepkiszállás során bebizonyosodott, hogy ott is két kerecsensólyom tartózkodik, egy stabil párat alkotva. E három újonnan talált kerecsensólyom párral jelen pillanatban a Romániában ismert párok száma ötre emelkedett.

Habár az újonnan megkerült kerecsensólyom párok jelenléte biztató a jövőre nézve, fontos kiemelni, hogy a kerecsensólymok megtelepedését elsősorban a kritikus fészekhiány gátolja, így műfészkek kihelyezésével jelentősen hozzá lehet és kell járulni a romániai állomány növekedéséhez. A terepbejárás alatt beazonosított villamosenergetikai csomópontok új kiindulópontot jelentenek a további dobrudzsai felmérésekhez is, melyekre az idei költési időszak alatt esik majd sor.  

Kerecsensólyom pár a Bánságban – Fotó: Luca Andrei Dehelean

Fészekfoglaló kerecsen Dobrudzsában – Fotó: Nagy Attila

Kerecsen élőhely Dobrudzsában – Fotó: Nagy Attila

. . . . . . . . . . . . . . . . . .