Zlá hniezda sezóna pre sokola rároha v roku 2013

Aj v roku 2013 bola populácia sokola rároha predmetom monitoringu v rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384 Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, kde koordinujúcim príjemcom je Správa NP Bükk v Maďarsku. Z výsledkov vyplýva, že nepriaznivé jarné počasie sa vážne podpísalo pod hniezdenie sokola rároha. 

Hniezdna úspešnosť bola hlavne v porovnaní s predošlými dvoma rokmi extrémne nízka.  V roku 2011 aj 2012 vyviedli všetky páry sokola rároha na Slovensku každý rok viac ako 110 mláďat, v roku 2013 to bolo len 61 mláďat. Pokles bol zaznamenaný aj v Maďarsku, kde v roku 2011 a 2012 vyviedli všetky páry sokola rároha každý rok viac ako 400 mláďat, v roku 2013 to bolo len 149 mláďat.

Tohoročná extrémne chladná jar spôsobila zničenie viacerých hniezdení a niektoré páry nezahniezdili vôbec. Príčina nízkej úspešnosti nebolo priamo chladné počasie, ale nedostatok potravy, ktorý chlad spôsobil. Druhy, ktoré sú potravou sokola rároha v tomto období roka, zastavili migráciu a sokoly ich nemohli loviť. Za normálnych okolností samce lovia a kŕmia samice v skorom štádiu hniezdenia, ale v tomto roku, z dôvodu nízkej dostupnosti potravy, museli loviť aj samice. V dôsledku toho nemohli samice dostatočne inkubovať vajcia, ktoré mohli zachladnúť.

Okrem toho sú bohužiaľ stále medzi príčinami úmrtnosti aj otravy. Dospelý sokol rároh so satelitnou vysielačkou bol nájdený otrávený a preto došlo k zahubeniu nie len jeho, ale aj znášky.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .