Zaostrené na EU program LIFE – 20 rokov starostlivosti o prírodu

Tento rok sa tím organizácie BSPB, pracujúci na projekte LIFE09 NAT/HU/000384 „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“, prvý krát zúčastnil Festivalu európskych dní mládeže na ulici vo Varne, ktorý sa konal 5. mája. Príležitosťou bolo 20. výročie programu LIFE Európskej únie, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia a biodiverzity, čo bolo tiež predmetom podujatia.

Festival zoskupil stovky mladých ľudí, ktorí sa prišli zúčastniť jazdy na korčuliach, skateboarde, tanečnej súťaži, alebo sledovať BMX, Capoeiru, graffiti, street art a ukážky body art, spolu s hudbou ktorú majú radi.

Program zahŕňal niekoľko umeleckých štúdií. BSPB organizovalo workshop na výrobu šarkanov, ktoré boli pomaľované a vypustené na oblohu, ako aj maľovanie a inštaláciu hniezdnych búdok v parku vo Varne.

Predvádzali sme filmy s environmentálnou tematikou a využili príležitosť prezentovať projekt a ohrozeného sokola rároha, ktorý sa vyskytuje v oblasti a ktorého ochrana je naša spoločná zodpovednosť. Informovali sme mladých ľudí o možnostiach podieľať sa na našich aktivitách a zdôraznili sme prínosy zodpovedného prístupu k životnému prostrediu, ako aj potrebu života v harmónii s prírodou.

Festival bol organizovaný piaty krát za sebou mládežníckou skupinou Amorpha, s podporou mesta Varna. Podujatie bolo spôsobom, ako osláviť naše spoločné dedičstvo a to najlepšie zo zvyklostí súčasnej európskej spoločnosti, ako aj príspevok lokálnych komunít k európskej kultúre a povedomiu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .