Syseľ pasienkový na Muránskej planine

V rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384, zameraného na ochranu sokola rároha, bola realizovaná reštitúcia sysľa pasienkového na dvoch lokalitách - na Záhorí a na Muránskej planine. Ervín Hapl so svojimi spolupracovníkmi okrem iného sysle tiež prikrmovali, aby zvýšili ich šance na prežitie, keďže syslie populácie boli po minulé roky decimované hlavne zlým počasím.

 

Lucia Deutschová
Koordinátor projektu pre Slovensko
Ochrana dravcov na Slovensku
deutschova@dravce.sk

. . . . . . . . . . . . . . . . . .