Sokol rároh po úspešnej liečbe opäť vo voľnej prírode

V novembri 2012 bol neďaleko Viedne nájdený samec sokola rároha, neschopný letu, so zraneným krídlom. Na základe údajov na krúžku sa jednalo o vtáka, okrúžkovaného v roku 2012 na hniezde na západnom Slovensku. Po úspešnej liečbe a profesionálnej starostlivosti rakúskych kolegov, bol sokol pripravený na návrat do voľnej prírody. Sokol bol vypustený 28. mája 2013 za účasti médií. Akciu zorganizovali odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, na lokalite s kolóniou sysľa pasienkového, ktorá bola vytvorená v rámci projektu LIFE, zameraného práve na ochranu sokola rároha. Sokola vypustil zástupca Západoslovenskej energetiky, a.s., ktorá je významným projektovým partnerom, zastrešujúcim ekologizáciu stĺpov nebezpečných elektrických vedení v rámci prebiehajúceho projektu LIFE09 NAT/HU/000384. Po vypustení lietal sokol veľmi dobre, dúfame teda, že jeho návrat do prírody bude úspešný.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .