Sokol Kilo sa má v Srbsku dobre

Koncom leta sa mladé sokoly rárohy osamostatňujú od rodičov, väčšina opustí hniezdisko, aby si sami hľadali potravu, vydali sa na putovanie pri hľadaní potravy. Zdržujú sa na lokalitách, kde nachádzajú dostatok potravných zdrojov, kde môžu zotrvať dni, týždne, niekedy aj celú zimu.

Sokoly nie sú vždy na lokalitách sami – posledné štúdie údajov zo satelitných vysielačiek ukázali, že niektoré lokality priťahujú vtáctvo a v rovnakom čase sa môže na jednej lokalite zdržiavať aj šesť jedincov sokola rároha na území len niekoľko sto hektárov, pričom sa tam zdržujú aj iné druhy vtákov. Dôvodom preferencie niektorých lokalít je dostatok potravy, ktorou sú primárne drobné hlodavce, ale aj menšie druhy vtákov.

Kilo je mladý sokol rároh, ktorý začal svoju cestu na západe Rumunska, pri hraniciach s Maďarskom a Srbskom a aby ho mohli odborníci sledovať, dostal vysielačku, tak ako jeho staršia sestra Thea, ktorá ohromila odborníkov, keď sa pokúsila zahniezdiť na Kryme (čím poskytla dôkaz o výmene genetickej informácie medzi susediacimi subpopuláciami). Kilo dosiahol ukrajinsko-ruskú hranicu veľmi skoro po tom, ako sa naučil lietať. Po približne dvoch týždňoch sa vrátil domov a teraz je v srbskej Vojvodine, kde sa ho koncom novembra podarilo rumunským a srbským odborníkom nájsť na lokalite s vysokou početnosťou hlodavcov.

Táto lokalita bola atraktívna aj pre iné druhy – pozorovaných bolo vyše 100 myšiakov, ktoré dokážu nahradiť chémiu pri ochrane poľnohospodárskych kultúr pred škodcami, ale aj sokoly myšiare a kane sivé.

Fotky: Luca Dehelean

. . . . . . . . . . . . . . . . . .