Satelitná vysielačka opäť zachránila život sokola

8. októbra 2013 našli odborníci z organizácie MME/BirdLife Maďarsko v oblasti Pešť vysileného sokola rároha. Bol prenesený do ZOO v Budapešti, kde boli vyšetrením zistené endoparazity. Po jednomesačnej liečbe bol vták vypustený späť do prírody, neďaleko mesta Csákvár.

Tohto dospelého samca sa podarilo nájsť vďaka satelitnej vysielačke, ktorú mal na sebe. Zariadenie bolo osadené v rámci projektu LIFE „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“. Vysielačka prezradila že sokol nie je v poriadku, preto sa ho odborníci vybrali hľadať. Jeho nález a znovuvypustenie malo veľký význam, pretože to bol dospelý vták, ktorý tento rok začal hniezdiť v búdke na stožiari, ktorá bola inštalovaná s pomocou energetickej spoločnosti MAVIR (Magyar Villamosenergiai-ipari Átviteli Rendszerirányító).

Mapa (klikni pre zväčšenie) iného označeného sokola – Barnabása ukazuje, aké dôležité výsledky prináša satelitná telemetria. Pohyby jednotlivých vtákov označených vysielačkou môžete sledovať na www.satellitetracking.eu.

 

Celosvetová populácia sokola rároha, tohto typicky stepného druhu, je menej ako dvadsaťtisíc párov a stále klesá. V Maďarsku hniezdi viac ako dvesto párov, čo predstavuje najsilnejšiu populáciu v EÚ a druhú najsilnejšiu v Európe (po mierne klesajúcej populácii na Ukrajine). Napriek prísnej legislatívnej ochrane sa stáva sokol rároh predmetom ľudského prenasledovania (rovnako ako orol kráľovský, orliak morský a iné druhy), niekoľko jedincov je každoročne zastrelených alebo otrávených.

József Fidlóczky, manažér projektu LIFE, so zachráneným sokolom, pred vypustením. (foto: János Bagyura)

Sokol rároh po vypustení...

...opäť lieta. (foto: Mátyás Prommer)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .