Reality show sa skončila

Drahí priatelia na zemeguli,
Jedenásť týždňov dlhá reality show sa skončila vyletením Samu a Hajnala.
Naše mláďatá začali v týchto dňoch svoj život na krídlach spolu asi štyristo kamarátmi. Vyleteli bez ťažkostí. Niektorí pravdepodobne očakávali iný spôsob. Mali by sme však pamätať na prvé neisté kroky našich detí a pochopíme, že tieto vtáky sa musia naučiť ako lietať, tak ako sa naše deti musia naučiť chodiť.

Preto sme sľúbili prezentovať fotografiu vyletenia Hajnala pre tých, ktorí to nevideli naživo. Neskôr bude zverejnené aj video.

 

 

Po vyletení ostanú mláďatá niekoľko týždňov spolu s dospelými jedincami, ktorí ich budú kŕmiť a učiť ich loviť. Samozrejme to neznamená že ich ešte uvidíme na internete. Snáď už Samu v budúcnosti nestretneme, lebo to by znamenalo niečo zlé – napríklad zásah elektrickým prúdom, otravu, alebo iné nešťastie. Avšak Hajnal má schopnosť s nami komunikovať. Má na svojom chrbte 22 gramovú, solárnu vysielačku s GPS lokátorom, ktorá prinesie presné informácie o jej pozícii. Samozrejme táto vysielačka jej vôbec neprekáža. Akonáhle sa pohne z hniezdnej oblasti, budete môcť sledovať jej pohyb na internete.

S vyhodnocovaním záznamov z tohto obdobia budeme mať veľa práce.
Boli sme prekvapení veľkým záujmom o rodinu sokola rároha. Viac ako 110 tisíc ľudí navštívilo web stránku, zo 104 krajín, viac ako miliónkrát. Samozrejme bolo položených veľa otázok a odoslaných veľa komentárov. Väčina telefonických hovorov a e-mailov sa týkala mláďat a nebolo možné ich zvládnuť.

Vzhľadom na taký veľký záujem dúfame, že budeme môcť priblížiť život sokola rároha a ďalších dravcov mnohým ľuďom. Veríme, že naša snaha o zdieľanie záberov, zhotovených za účelom ochrany prírody, vás potešila.

Prosím sledujte Hajnalinu cestu vo svete.

Uvidíme sa zase o rok.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .