Prvé dve satelitné vysielačky „v akcii“

V západnom Maďarsku bol vybavený satelitným vysielačom druhý dospelý samec sokola rároha. S pomocou týchto vysielačom program LIFE hľadá odpovede na otázku vplyvu veterných turbín na pohyb sokolov a využívanie svojho biotopu. Ultramoderné zariadenia pomáhajú upresniť vzťah medzi sokolmi a veternými elektrárňami; týmto spôsobom nadobudnuté informácie umožňujú efektívnejšie zohľadnenie potrieb ochrany sokola rároha v budúcnosti, pri navrhovaní turbín.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .