Prvé hniezdenie sokola rároha v búdke v Rumunsku

Prvýkrát odkedy bolo v roku 2012 na západe Rumunska inštalovaných 40 búdok, bola jedna z nich obsadená párom sokola rároha. Zatiaľ si pár len vyhliadol lokalitu, ale predpokladáme že čoskoro znesú vajcia. Búdky sú hliníkové, inštalované na stožiare elektrického napätia v poľnohospodárskej krajine.

Aj keď sme dúfali, že by mohli sokoly obsadiť búdky už v predošlých dvoch rokoch, skúsenosť z podobného projektu v Maďarsku ukázala, že tieto vtáky sú opatrné a preferujú známe hniezda. Preto nebolo prekvapením vidieť tento pár obsadiť stále rovnaké krkavčie hniezdo v roku 2012 aj 2013, aj keď toto hniezdo bolo vo veľmi zlom stave a v roku 2012 došlo k prepadnutiu vajec cez dno hniezda. Búdka je z tohto hľadiska oveľa bezpečnejšia.

Na západe Rumunska sú len štyri páry sokola rároha a 5 až 6 párov v celej krajine. Úspešné hniezdenia sú nevyhnutným predpokladom na zotavenie populácie.

Photo: Luca Dehelean

. . . . . . . . . . . . . . . . . .