Postrehy zo života sokola rároha v Rumunsku

20. mája 2013 bol odchytený sokol rároh, ktorému bola osadená satelitná vysielačka. Sokol dostal meno Toro. Vysielačka prináša dôležité informácie, ktoré ešte prednedávnom nebolo možné získať. Dve mláďatá z hniezda na stĺpe elektrického vedenia v oblasti Banat, boli v polovici júna, za pomoci spoločnosti ENEL Rumunsko, spustené na zem a okrúžkované.

Farebné krúžky sú v prípade sokola rároha v Rumunsku používané prvýkrát a táto metóda taktiež prinesie dôležité výsledky, keď sa v budúcnosti podarí označeného jedinca pozorovať. Ďalšie prvenstvo bolo dosiahnuté využitím fotopasce v blízkosti hniezda, z ktorého pochádzal Toro. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo identifikovať zloženie koristi, ktorú prinášali rodičia, ako aj ďalšie detaily z hniezdenia.

Toro, druhý sokol rároh v Rumunsku, označený satelitnou vysielačkou (Foto: Luca Dehelean)

Dve Torove mláďatá (Foto: Luca Dehelean)

Staršie mláďa – prvý sokol rároh označený farebným krúžkom v Rumunsku (Foto: Luca Dehelean)

Samica kŕmi mláďatá sysľom, ktorého priniesol Toro

Výrazný vekový rozdiel medzi oboma mláďatami, zrejmý počas ich vývinu

Menšie mláďa nešťastnou náhodou vypadáva z hniezda

Odteraz musí samica kŕmiť len jedno mláďa

Samica prináša mláďaťu sysľa

Väčšie mláďa pred vyletením

. . . . . . . . . . . . . . . . . .